Sjuksköterskor behöver bättre stöd i förändringar

Sjuksköterskor behöver bättre stöd i förändringar

Sjuksköterskor behöver få bättre stöd för att anpassa sig till verksamhetsförändringar. Det anser Karin Hallin på Mittuniversitetet i sin nya avhandling. Avhandlingen visar att sjuksköterskorna upplever den snabba teknologiska utvecklingen i kombination med nedskärningar som bekymmersam. Men också att de känner sig understimulerade och att deras akademiska kompetens sällan eller aldrig utnyttjas.

Karin Hallin betonar vikten av arbetsplatser med lärande miljöer för att hantera behovet av allt skickligare sjuksköterskor. Hon menar att cheferna har en viktig roll i att höja intresset, motivationen och självdisciplinen bland de anställda. Därtill behövs utbildningsinsatser.

– Det är nödvändigt att utöka samverkan mellan hälso- och sjukvård och universitet/högskola. Sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsarbetet måste anpassas till hälso- och sjukvårdens förändringar, säger Karin Hallin.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.