Skellefteå satsar på mönsterarbetsplatser

I Skellefteå kommuns styrkort är mönsterarbetsplatser prioriterat. Nu satsar de på ett dialogkafé för att inspirera fler.

– En av framtidens många utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser och det ska Skellefteå kommun vara, förklarar Harriet Classon, personalnämndens ordförande.

Målet i personalnämndens styrkort för 2010 är därför att minst 15 nya mönsterarbetsplatser ska tillkomma under innevarande år. Mönsterarbetsplatser är ett förebyggande arbete och ett sätt att systematisera, följa och mäta det arbete som redan idag pågår på många arbetsplatser.

Dialogkaféet ska inspirera chefer, HR-specialister samt fackliga företrädare genom föreläsningar som fokuserar på värdegrund, kompetensutveckling, samverkan, arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.