Skola och förskola prisas för kvalitetsarbete

Byleskolan i Täby kommun och Handens förskoleområde i Haninge kommun belönas av Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, för framgångsrikt kvalitetsarbete. Tydligt ledarskap, medarbetarnas delaktighet och systematik är några av vinnarfaktorerna.

Byleskolan tilldelas kvalitetsutmärkelsen Bättre skola. I en miljö som kännetecknas av allas engagemang och delaktighet och med processledning som grund, har skolan skapat ett mycket väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med fokus på eleven. Motiveringen fortsätter: Alla medarbetare har information om skolans samtliga processer och arbetsflöden och utveckling sker under ledning av en tydlig, tillgänglig och drivande rektor som har en nära koppling till verksamheten. Beslut baseras på en mängd fakta från bland annat kund- och medarbetarenkäter samt analyser av kunskapsresultat. Medarbetare tar ansvar genom att identifiera förbättringsområden, komma med förslag på lösningar och tillsammans arbeta för en bättre skola.

Anki Bång, rektor på Byleskolan i Täby ser utmärkelsen som ett kvitto på ett mångårigt och metodiskt kvalitetsarbete.

– Sakta men säkert har vi metodiskt byggt upp och systematisk förbättrat det kvalitetsutvecklande arbetssätt, som nu genomsyrar Byleskolans hela organisation och som ligger till grund för skolans framgångar. Jag är oerhört stolt över att få leda denna fina skola med dess fantastiskt kunniga, engagerade personal, vetgiriga och härliga elever och stöttande föräldrar.

Tydlig ledning och transparent organisation

Handens förskoleområde får ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Handens förskoleområde genomsyras enligt motiveringen av sina värdeord trygghet, hälsa, respekt och utveckling, vilka sätter barnets behov och utveckling i centrum. Ett tydligt och engagerat ledarskap och en väl strukturerad och transparent organisation ger, tillsammans med ett demokratiskt förhållningssätt, medarbetare, barn och föräldrar möjlighet att vara delaktiga, påverka och ta ansvar.

Förskolan följer upp barnens lärande och utveckling på ett systematiskt sätt som går väl i linje med den nya läroplanen för förskolan och visar på goda resultat.

– Jag är stolt och glad över att vårt strategiska, målmedvetna och demokratiska förhållningssätt har gett resultat. Vi är en lärande organisation som arbetar med kollektiva lärprocesser. Jag blir extra glad över att domarkommittén har lyft fram vårt systematiska kvalitetsarbete med det enskilda barnets lärande och utveckling samt att vårt arbete går väl i linje med den reviderade läroplanen för förskolan, säger Susanne Dybeck, förskolechef för Handens förskoleområde i Haninge

Delaktighet en framgångsfaktor

Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet, lyfter fram medarbetarnas delaktighet som en framgångsfaktor för de belönade verksamheterna.

– Både kvalitetsutmärkelsen Bättre skola till Byleskolan och erkännandet till Handens förskoleområde belyser vikten av delaktighet för medarbetarna. Delaktighet förutsätter att lärarna har möjlighet att enskilt och gemensamt reflektera över och analysera vad som är bra eller dåligt i det man gör. Om lärarna får stort utrymme och stöd kan man på det sättet med systematiskt arbete nå mycket långt för att utveckla kvaliteten och leva upp till målen.

Om Bättre skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola delas ut vid en ceremoni i samband med konferensen Bättre skola den 23-24 januari i Göteborg. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ansvarar för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet och Skolverket.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.