Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Smarta kontor förbättrar kreativiteten

Arbetsmiljö Dämpad belysning är bra för kritiskt tänkande, öppna miljöer för kreativitet. Elisabeth Slunge på Kinnarps, tipsar om hur du ska utforma kontoret för att få ut mest av varje medarbetare.

Smarta kontor förbättrar kreativiteten
Kinnarps

Likadana arbetsplatser, alla stöpta i samma form tillhör verkligen gårdagen. Framtiden är mobila arbetsplatser där vi byter miljö efter vad vi faktiskt gör på jobbet. I tjänstesamhället handlar det om att kunna vara strategisk, effektiv och kreativ för att stå sig i konkurrensen. Arbetsmiljön kan både hjälpa och stjälpa innovationskraften.

– För att få medarbetare som är analytiska och kreativa måste man skapa en arbetsmiljö som främjar de olika behov man har under en dag, säger Elisabeth Slunge, brand range design director på Kinnarps.

Arbetsmiljön måste anpassas utifrån vad vi gör på jobbet, menar Elisabeth Slunge på Kinnarps.
Arbetsmiljön måste anpassas utifrån vad vi gör på jobbet, menar Elisabeth Slunge på Kinnarps.

Mötesplatser skapar kreativitet

Vem har inte blivit irriterad av störande kollegor, smällande dörrar och ringande telefoner när man försökt vara strategisk och tänka? Mindre rum med dämpad belysning är utmärkta för kritiskt tänkande. Vill du uppmana till kreativitet är istället stora öppna lokaler och bra mötesplatser extremt viktiga för det är i mötena de goda idéerna föds. Med de mobila möjligheter som finns idag kommer man kommer vi framöver sannolikt inte att arbeta hela veckan från kontoret. Då blir det extra viktigt att arbetsplatserna är byggda för att människor ska interagera.

På Kinnarps kontor i Stockholm är exempelvis kaffeautomaten placerad mitt ute i kontorslandskapet istället för i köket för att öka sannolikheten för slumpmässiga möten.

– Idag har jag jobbat från fyra olika arbetsstationer. Nu sitter jag i en soffa, innan dess stod jag vid ett skrivbord, berättar Elisabeth Slunge.

 

Fakta

De fem största kontorstrenderna Enligt Kinnarps

1. Hejdå till egna rum

Kontorsytorna krymper och med det också det gamla kontorslandskapet med egna rum – även för chefen

2. Det flytande kontoret

Människor arbetar från olika platser på kontoret, men också i ökad utsträckning hemma, på caféer och andra publika platser. Oavsett man har ett kontor att gå till eller inte

3. Aktiviteten styr platsen

Aktivitetsbaserade kontor utan fasta platser men med ytor för alla typer av arbetsuppgifter

4. Kollaborativa arbetsplatser

Platser skapade för att människor med olika professioner ska kunna arbeta tillsammans. Ofta i form av caféer men även som öppna kontor med all tänkbar service

5. Kontor som avspeglar varumärket

Kontoren bli i högre utsträckning en förlängning av företaget och blir allt viktigare i odlandet av en dess kultur


Fakta

Fem nyckelfaktorer för kreativa arbetsmiljöer:

1. Möjlighet till förändring

Att ge människor makten att själva förändra sin omgivning utefter sina behov ger förutsättningar för fritt tänkande

2. Oförutsägbarhet i lokalerna

Desorienterande arkitektoniska lösningar uppmuntrar till kreativitet

3. Trygga miljöer

Att skapa miljöer och sammanhang som upplevs som trygga – det gör att vi vågar ta risker

4. Plats för lek

Hela kontoret behöver inte bestå av rutschkanor och tv-spelsrum, men utrymmen där människor uppmuntras att leka är positivt då det neutraliserar sociala och hierarkiska strukturer och gör det möjligt att vara innovativ

5. Samlas vid kaffemaskinen

En majoritet av kreativa lösningar kommer från informella möten. Kaffemaskinen, ett utrymme för fika eller sittplatser där många anställda rör sig är ett sätt att få människor att mötas spontant

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.