Spännande om konsten att skapa innovationsteam

Recension Satsar din arbetsgivare 10 procent av förbättringsbudgeten på högriskprojekt? Då är det väl värt i så fall då hela 70 procent av intäkterna över tid har visat sig komma från sådana satsningar hävdar Mikael Johnsson.

Spännande om konsten att skapa innovationsteam

I sin nya bok om högpresenterande innovationsteam menar han även att om ni engagerar er i forskning får ni konkurrensfördelar av resultaten i samma ögonblick som de uppstår – så satsa på samverkan med akademin!

Hogpresterande

Det faktiska hantverket med att skapa ett lyckat innovationsteam är i fokus. Ledarskap, kultur och struktur är några av byggstenarna för innovationsarbetet. Allas delaktighet måste genomsyra innovationsprojekten och värdeskapande för alla aktörer är avgörande. Vi får lära oss betydelsen av begrepp som front-loading, social loafing, facilitatorns roll, den agila Ralf-modellen för innovation och många fler.

Första steget i processen ”Fem steg för att skapa högpresterande innovationsteam” är att säkerställa ledningens support – att skapa förståelse för att innovation är en investering och att självstyre med riktlinjer behövs. Sedan identifieras en sammankallande person som håller ihop teamet och agerar som eldsjälen. Denna behöver en ordentlig förberedelse i teambildning, självorganisering, flexibelt tänk och mycket mera.

Nyfikenhet viktigt

Fjärde steget är att bilda själva innovationsteamet som är litet. Nyckelpersoner inom aktuella kompetensområden är viktigare än personlighet. Men det är viktigt att de är nyfikna, sociala och självgående samt har ett helhetstänk och positiv attityd till agilt arbetssätt. Till sist behövs en kickoff för att sätta gemensamt mål, utveckla normer – vad som är och inte är okey – samt att lära känna varandra lite djupare. Teammedlemmarna svär ”blodspakten” och lovar att navigera i organisationen och hitta alternativa vägar vid problem även om regler bryts.

Förmågan att uppmärksamma innovationsmöjligheter kan läras upp med verktyg såsom mönsterkartläggning och storytelling. Belysande exempel ger insikter såsom med Ford Mustang på 1960-talet där tidigare misslyckanden gav grunden till superframgång. Flow-begreppet, då allt är roligt och tiden flyger iväg, tas upp fast kunde gärna fått större utrymme.

Spännande tycker jag att steg för steg bli invigd i konsten att skapa och upprätthålla högpresterande team. Forskningsanknytningen ger mervärde. Att få inblick i att innovationsarbetet mycket handlar om processer och inte det tekniska samt att det bäst utförs systematiskt och strukturerat ger djupare förståelse – att det ska vara så roligt att man vill göra det genast igen! Boken passar alla som vill skapa något nytt!

Plus

+ Författaren delar generöst med sig av sin kunskap med ett enkelt språk

+ Återkommande sammanfattningar med reflektionsfrågor

+ Många exempel som återkopplar till teorierna ger en bra helhetskänsla

Minus

– Saknar mer detaljerad forskningsanknytning – bra ändå att mängder av referenser finns med i slutet av boken

Titel: Högpresterande innovationsteam – steg för steg

Författare: Mikael Johnsson

Förlag: Liber

ISBN: 978-91-47122790

Yvonne Lagrosen, Docent i kvalitetsutveckling 

Mälardalens högskola

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.