Sprickor mellan yrken hindrar förbättringar i vården

Förbättringsarbete Sjukvårdspersonal involverar sig sällan i förbättrings- och utvecklingsarbete eftersom de upplever att det är organisatoriskt och inte professionellt initierat. Det kommer Christian Gadolin fram till i sin doktorsavhandling om kvalitet i vården.

Sprickor mellan yrken hindrar förbättringar i vården

– Sjukvårdens yrkesgrupper och särskilt läkarna har olika utgångspunkter i förbättringsarbetet jämfört med chefer och verksamhetsutvecklare. Detta i sin tur skapar meningsskiljaktigheter och försvårar arbetet, säger Christian Gadolin, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Han lägger fram sin doktorsavhandling ”The Logics of Healthcare – In Quality Improvement Work” den 7 april och menar att det finns en markant risk att förbättrings- och utvecklingsarbetet cementerar olika perspektiv om vad som är kvalitet och hur kvalitet ska nås i vården.

Med doktorsavhandlingen hoppas han bidra till en ökad förståelse för de mekanismer som ligger bakom att vården förblir tämligen rigid, trots en mängd förändringsförsök. Han förklarar vilka typer av samverkan som krävs för att kunna bryta handlingsmönstret.

En tanke är att sjukvårdens komplexitet inte har beaktats tillräckligt.

– Det krävs en bredare förståelse för hur initiativ till förbättrings- och utvecklingsarbete tas emot av vårdens professioner och vad som sker i praktiken. Utan en sådan förståelse kommer framtida förbättrings- och utvecklingsarbete ha begränsad påverkan och inte kunna hantera vårdens utmaningar.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.