nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Sprickor mellan yrken hindrar förbättringar i vården

Sjukvårdspersonal involverar sig sällan i förbättrings- och utvecklingsarbete eftersom de upplever att det är organisatoriskt och inte professionellt initierat. Det kommer Christian Gadolin fram till i sin doktorsavhandling om kvalitet i vården.

Christian Gadolin
Christian Gadolin
  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Sjukvårdens yrkesgrupper och särskilt läkarna har olika utgångspunkter i förbättringsarbetet jämfört med chefer och verksamhetsutvecklare. Detta i sin tur skapar meningsskiljaktigheter och försvårar arbetet, säger Christian Gadolin, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Han lägger fram sin doktorsavhandling ”The Logics of Healthcare – In Quality Improvement Work” den 7 april och menar att det finns en markant risk att förbättrings- och utvecklingsarbetet cementerar olika perspektiv om vad som är kvalitet och hur kvalitet ska nås i vården.

Med doktorsavhandlingen hoppas han bidra till en ökad förståelse för de mekanismer som ligger bakom att vården förblir tämligen rigid, trots en mängd förändringsförsök. Han förklarar vilka typer av samverkan som krävs för att kunna bryta handlingsmönstret.

En tanke är att sjukvårdens komplexitet inte har beaktats tillräckligt.

– Det krävs en bredare förståelse för hur initiativ till förbättrings- och utvecklingsarbete tas emot av vårdens professioner och vad som sker i praktiken. Utan en sådan förståelse kommer framtida förbättrings- och utvecklingsarbete ha begränsad påverkan och inte kunna hantera vårdens utmaningar.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.