nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

En studie vid Uppsala universitet har följt förbättringsarbetet kring ett mat- och måltidsprojekt på åtta äldreboenden. FOTO: Shutterstock

Tid för reflektion satte fart på förbättringsarbetet

Handledning och tid för reflektion är mer effektivt i förbättringsarbete än traditionella utbildningsinsatser. Det visar en studie som följt arbetet med att förbättra måltidssituationen på ett äldreboende. Arbetet har dessutom haft en positiv påverkan på äldres minnesförmåga.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I sin avhandling vid Uppsala universitet har forskaren Johanna Törmä följt ett mat- och måltidsprojekt på åtta äldreboenden. Under det ettåriga projektet träffade en erfaren dietist en utvald mindre personalgrupp en gång per månad. Vid dessa tillfällen gavs gruppen tillfälle att reflektera över och diskutera hur man jobbade med mat, måltid och nutrition.

Studien visar att handledningen av personalen var mer effektivt jämfört med mer traditionella utbildningsinsatser. Medarbetarna upplevde att de hade bättre förutsättningar för förändringsarbete avseende mer positiva attityder, en tydligare ansvarsfördelning för mat och måltider samt resurser i form av tid, stöd från ledarskap och verktyg.

Måltidsmiljön förbättrades i flera aspekter, exempelvis mer tilltalande dukning, erbjudande av måltidsdryck, hur måltiden serveras och i de sociala kontakterna mellan personal och de äldre.

Hos vissa av de äldre som bodde på de aktuella äldreboendena påverkades också minnesförmågan positivt.

– Vi kunde se en fördröjd nedgång av minnesförmågan hos de äldre på de äldreboenden där personalen fått ett års handledning. Möjligen kan det förklaras av en mer stimulerande måltidsmiljö och det ökade samspelet mellan personal och de äldre, säger Johanna Törmä.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Tiden är ingenting och allting

Ledare

Lyfta blicken, stanna upp och se sig omkring. Ett råd som alla möjliga management- och självhjälpsböcker ger. Men ändå tycks råden ha svårt att riktigt fastna när man har fullt upp med jobb, hem och allt som inte blivit gjort. Beror det på att belöningsvärdet – som psykologen Oskar Henrikson hänvisar till – helt enkelt […]

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.