Tid för reflektion satte fart på förbättringsarbetet

Förbättringsarbete Handledning och tid för reflektion är mer effektivt i förbättringsarbete än traditionella utbildningsinsatser. Det visar en studie som följt arbetet med att förbättra måltidssituationen på ett äldreboende. Arbetet har dessutom haft en positiv påverkan på äldres minnesförmåga.

Tid för reflektion satte fart på förbättringsarbetet
Shutterstock

I sin avhandling vid Uppsala universitet har forskaren Johanna Törmä följt ett mat- och måltidsprojekt på åtta äldreboenden. Under det ettåriga projektet träffade en erfaren dietist en utvald mindre personalgrupp en gång per månad. Vid dessa tillfällen gavs gruppen tillfälle att reflektera över och diskutera hur man jobbade med mat, måltid och nutrition.

Studien visar att handledningen av personalen var mer effektivt jämfört med mer traditionella utbildningsinsatser. Medarbetarna upplevde att de hade bättre förutsättningar för förändringsarbete avseende mer positiva attityder, en tydligare ansvarsfördelning för mat och måltider samt resurser i form av tid, stöd från ledarskap och verktyg.

Måltidsmiljön förbättrades i flera aspekter, exempelvis mer tilltalande dukning, erbjudande av måltidsdryck, hur måltiden serveras och i de sociala kontakterna mellan personal och de äldre.

Hos vissa av de äldre som bodde på de aktuella äldreboendena påverkades också minnesförmågan positivt.

– Vi kunde se en fördröjd nedgång av minnesförmågan hos de äldre på de äldreboenden där personalen fått ett års handledning. Möjligen kan det förklaras av en mer stimulerande måltidsmiljö och det ökade samspelet mellan personal och de äldre, säger Johanna Törmä.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.