Städavdelning i Örebro vinner kvalitetspris

Förbättringsarbete Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten går i år till städavdelningen. Allt började i ett förbättringsförslag för att rädda sommarens rekryteringskris.

Städavdelningen, Område försörjning inom Regionservice, har fått ta emot Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten för projektet Slutstädning vid patientens flytt/hemgång.

Projektet startade inför sommaren 2014 då det var mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor till vården. Sjukhusledningen på Universitetssjukhuset Örebro bad om hjälp för att hitta lösningar som kunde avlasta vårdpersonalen och minimera stängningen av vårdplatser under semesterperioden.

I det numera permanentade projektet har städpersonal tagit över delar av den patientnära städningen och bäddningen. Det har lett till att vårdpersonalen frigjorts för mer patientarbete, samtidigt som städpersonalen stärkts i sin roll.

Juryns motivering:

”Städavdelningen har på ett systematiskt, problemorienterat och generaliserbart sätt, löst två av vårdens viktiga vardagsproblem”.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.