Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Standarder säkrar kvaliteten på skolans digitalisering

Digitalisering Inom skolans värld är informationsteknologi en självklarhet. Både lärare och elever hanterar mängder av information. SIS Swedish Standards Institute har kommit med ett helt paket av standarder i syfte att säkra kvaliteten och öka effektiviteten på det digitala arbetet.

Standarder säkrar kvaliteten på skolans digitalisering
Peter Karlberg.

Över 1 miljon elever går i grundskolan, över 300 000 elever går i gymnasiet och nästan 250 000 studerar på högskola i Sverige. För dem är informationsteknologi en naturlig del av vardagen samtidigt som lärare och skolledare också är beroende av it-lösningar som fungerar effektivt.

Men alla system kommunicerar inte med varandra och för att främja arbetet med it-standarder inom skolan bildades kommittén SIS/TK 450 inom SIS Swedish Standards Institute. Syftet är att tillvarata initiativ och intressen från olika aktörer som är kopplade till skolans område.

Peter Karlberg, undervisningsråd på avdelningen för skolutveckling på Skolverket och medlem i kommittén, anser att it-standarder behövs av flera skäl – inte minst för att ge lärare vägledning i det stora utbudet av digitala läromedel.

–Lärare ska hitta rätt digitala läromedel, beroende på åldersgrupp och förutsättningar, och beroende på hur området är kopplat till kursplanen. Då behöver man kunna jämföra olika läromedel och få överblick över vilka resurser som finns på området, säger han till SIS.

Kommittén har bland annat tagit initiativ till den så kallade EMIL-standarden (Education Information Markup Language), en modell för effektivare informationsutbyte när det gäller utbildningar och utbildningstillfällen. Dessutom har man tagit fram en nationell applikationsprofil för metadata som styr hur digitala lärresurser beskrivs och som därmed hjälper lärarna att söka rätt digitalt läromedel.

Efter initiativ från kommittén har Skolfederationen även skapat en standardiserad inloggningslösning för att göra det enklare att hantera konton och lösenord.

–Det frigör tid för lärarna eftersom de nu vet precis hur de ska agera om en elev har glömt sitt lösenord, säger Peter Karlberg till SIS.

Kommittén för it-standarder för lärande deltar i arbetet med en rad olika standarder. Senast i raden av utgivna standarder är SS 12000:2018 som är ett standardiserat gränssnitt för informationsutbyte mellan olika verksamhetsprocesser i skolan, som till exempel schemaläggning.

Men även om allt fler inom skolan fått upp ögonen för standarder finns fortfarande mycket att göra, enligt Peter Karlberg:

–Många system kan inte prata med varandra. Det gör att det blir svåröverskådligt och att tidsåtgången ökar, säger han till SIS.

Läs mer: https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/skolan–it-standarder-gor-arbetet-effektivare/

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.