Stora pengar till verksamhetsutveckling i Göteborgsregionen

1,2 miljarder kronor ska satsas på verksamhetsutveckling och flera ny- och ombyggnationer för att genomföra förändringar och förbättringar inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. I planen ligger bland annat nybyggnad för den rättspsykiatriska vården i Göteborg, minskning av köerna till ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ombyggnad av Kungälvs sjukhus och akuten på Mölndals sjukhus. Till de större satsningarna hör de 76 miljoner som ska användas för att minska köerna inom ortopedin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2008. Pengarna ska säkra vårdgarantin och främst användas till operationer för att minska köerna till bland annat rygg-, axel-, hand- och fotkirurgi. Nära 960 miljoner kronor kommer att satsas på flera ny-, om- och tillbyggnader av regionens lokaler för att få dem mer ändamålsenliga för dagens sjukvård.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.