Stressa mindre och få mer gjort

Effektivitet Tidsbrist är en av dagens stora utmaningar. Här serveras läsaren en rad strategier för att få mer gjort på kortare tid.

Stressa mindre och få mer gjort

Är det möjligt att få ett mer avspänt förhållningssätt till tiden? Då fler och fler upplever just tidsbrist som en stor utmaning i livet så är ämnet högaktuellt. I boken får vi lära oss känna våra energikällor och ett smörgåsbord av olika förhållningssätt för att hantera tiden och reducera tidsbristen serveras. Läsaren tipsas om att satsa på regelbundna belöningar och att fokusera på en uppgift i taget som sätt att sluta skjuta upp arbetsuppgifter

Går det att använda din kompetens bättre, är en av frågorna som ställs. I dagen arbetsliv går mer och mer kompetens förlorad. Många upplever att administration tar alltför mycket tid från yrkesrollens kärna. Tidshanteringen blir därmed ineffektiv. Boken belyser bland annat ett exempel från vården där det saknades sjuksköterskor och man kunde lösa underbemanningen med att anställa en administratör och en vaktmästare istället.

Se reflektion som en värdefull investering, uppmanar författaren. Den behövs som mest när arbetsbelastningen är hög, för att få klarare tänkande och prioriterande av arbetsuppgifter. En stark medvetenhet behövs för att du ska kunna prioritera och ta dig igenom ställtidsångesten. Det hjälper att fokusera på det positiva, visar forskning. Ett led i detta är att använda styrkefrågor och fokusera på framgångar.

Kreativitet och helhetstänket kommer när du slappnar av så därför behöver du vila och återhämtning för att bli effektiv. Flera snabbavslappningsmetoder tas upp som tips och goda råd ges. Här saknar jag relevant koppling till forskning om hjärnfunktion – vilka sätt är egentligen effektivast? Det är lätt hänt att dra alla metoder över samma kam vilket kan vara missvisande.

Visst vet vi det alla, det gäller att arbeta mer sammanhängande! Det är värdelöst för hjärnan att försöka jonglera med arbetsuppgifterna, också enligt forskning. Vi får lära oss att organisera och strukturera för att bli tidseffektiva. Vissa moment kan automatiseras, exempelvis med enkla checklistor. Saknar du tålamod och inte klarar av att sitta ner och vänta och fundera så att hjärnan får chans att bearbeta intryck, kan du ha drabbats av ”bråttomsjukan”. Ett formulär i boken kan ge ökad insikt angående detta.

Boken ger en bred bild över olika strategier för att effektivisera tiden både på individ och organisationsnivå. Jag känner mig trots det inte helt övertygad om att jag verkligen kommer att få ännu mer gjort på kortare tid efter att ha läst boken. En hel del känns bekant med styrkebaserade frågor och värdet av att reflektera men levereras här på ett tydligt sätt vilket ändå ger boken ett mervärde.

Fakta

Effektiv tidshantering – Få mer gjort på kortare tid

Författare: Bosse Angelöw

Förlag: Natur & Kultur

ISBN: 978-91-27-13791-2


Fakta

Plus och minus

+ Ger en bra bild över olika strategier för effektivare tidshantering

+ Välstrukturerat med reflekterande frågor efter varje kapitel och självtest för att stämma av hur man ligger till.

+ Fyndiga teckningar belyser budskapen i boken

– Vissa delar av boken är mer aktuella medan andra känns mindre givande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.