Svårt jämföra skolresultat

Dagens jämförelser av skolors resultat är för grova och därför inte rättvisa. Det menar forskare vid Göteborgs universitet.

Forskarnas kritik riktar sig mot Skolverkets SALSA-modell, som väger in betyg, men också förutsättningar som eleverna har med sig hemifrån. Även om syftet är att få mer rättvisa jämförelser av skolresultat är modellen ofullständig, anser forskarna.

– Den grundläggande invändningen är att SALSA missar mycket av det som påverkar en elevs framgång i skolan. SALSA tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, könsfördelningen och eventuell utländsk bakgrund i elevgruppen. Men mängder av andra faktorer påverkar också. Det kan handla om exempelvis arbetslöshet i skolans upptagningsområde eller vilket kulturellt kapital eleverna har med sig hemifrån, säger Rolf Lander, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.

SALSA-modellen togs fram för att kunna användas av skolorna i deras utvecklingsarbete och föreslås i utredningen om en ny svensk skolinspektion som ett verktyg för bättre inspektioner.

Forskarna föreslår bland annat att det kulturella kapitalet, men också elevernas motivation, undersöks genom elevenkäter under inspektionerna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.