Svenska patienter ger vården lågt betyg

Kundfokus Svenska sjukvården är dålig på att ge patienterna den information som de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin egen vård. Endast Norge är sämre, enligt en internationell studie.

Drygt en av tre patienter upplevde vid kontakt med vården att deras läkare inte kände till deras sjukdomshistoria. Resultaten har inte förändrats sedan 2010.

Vården har inte heller lyckats skapa möjligheter för patienten att ta en aktiv roll i vårdmötet. Bland annat uppmuntras inte patienter i Sverige att ställa frågor i samma utsträckning som i andra länder. Vårdpersonal i andra länder har större kännedom om sina patienters sjukdomshistoria jämfört med personal i Sverige.

När årets undersökning ställs mot tidigare års resultat framträder inga tydliga förbättringstrender.

– Det är inte bara viktigt att söka förklaringen bakom Sveriges svaga resultat, resultaten väcker också frågor om varför jämförbara länder lyckas bättre än vi och vad vi kan lära av dem, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Om rapporten:

International Health Policy Survey är en internationell studie där patienter i 11 länder har intervjuats om sina erfarenheter av kontakter med vården. Totalt har drygt 7 200 svenskar 55 år eller äldre deltagit i undersökningen.

Läs hela rapporten här: Vården ur patienternas perspektiv – jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.