Sverige i innovationstoppen – trots pandemin

Innovation Trots pandemin håller Sverige ställningen som ett av världens mest innovativa länder. Enligt färska siffror från det europeiska patentverket kommer Sverige på en förstaplats inom EU och är global tvåa efter Schweiz. Ett svenskt företag utmärker sig särskilt.

Sverige i innovationstoppen – trots pandemin
Foto: Stock Adobe.

Att Sverige är ett av världens mest innovativa länder har framgått av flera undersökningar och bekräftas nu också i en rapport från det europeiska patentverket European Patent Office (EPO), som sammanställt uppgifter om antalet inkomna patentansökningar per miljon invånare.

Antalet patentansökningar från svenska företag har ökat från 4 395 stycken 2019 till 4 423 stycken 2020. Det innebär att Sverige befäster sin position som ett innovativt land och i det här hänseendet har gått relativt opåverkat genom pandemin.

– Det har varit ett mycket utmanande år för alla Sveriges företag. Men det vi ser i EPO:s rapport är ändå att våra företag fortsätter att utveckla många idéer som kan leda till patent, vilket är glädjande, säger Peter Strömbäck, generaldirektör för PRV, Patent- och registreringsverket, i en kommentar.

Starka inom telekommunikation

Liksom tidigare år är Sverige starkast inom området telekommunikation. Det beror till stor del på Ericsson som kommer på en femteplats bland företagen som lämnat in flest ansökningar – 1 634 stycken till EPO. Därmed ligger Ericsson på en femteplats globalt och är nummer ett i Europa.

Av rapporten framgår även att Stockholm, men även Göteborg och Skåne, står sig starka som regioner. Stockholm kommer här på en sjätte plats bland regioner i Europa.

Listan över flest inlämnade patentansökningar till EPO, utan hänsyn till folkmängd, toppas av däremot av USA (44 293), Tyskland (25 954) och Japan (21 841).

10 länderna med flest patentansökningar per miljon invånare.

  1. Schweiz 966
  2. Sverige 434
  3. Danmark 410
  4. Nederländerna 369
  5. Finland 340
  6. Tyskland 324
  7. Österrike 260
  8. Belgien 205
  9. Israel 194
  10. Irland 187
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.