10 innovationsföretag som fått mest riskkapital

Innovation Den svenska innovationskraften är god. Trots att nyföretagandet är lägre än i andra jämförbara länder är de nya företag som startas innovativa och har goda möjligheter att locka investerare, visar en färsk rapport från Almega som rankar de företag som tagit emot mest riskkapital.

10 innovationsföretag som fått mest riskkapital
Batteritillverkaren Northvolt har lockat mest riskkapital.

Flera internationella jämförelser har på senare tid bekräftat att Sverige har ett innovativt näringslivsklimat. I till exempel EU-kommissionens årliga ranking över innovationsklimatet i medlemsländerna tog Sverige förstaplatsen både 2019 och 2020 framför Finland, Danmark och Nederländerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Global Innovation Index för 2018 rankade Sverige på tredje plats efter Schweiz och Nederländerna och i den uppdaterade studien för 2020 hamnade Sverige på andra plats efter Schweiz och USA som världens mest innovativa ekonomier.

Nyföretagandet lågt

Trots att nyföretagandet är lågt i Sverige jämfört med omvärlden startas paradoxalt nog ändå många nya innovativa företag i Sverige. Framstående forskning, långt framskriden digitalisering och högt utbildad arbetskraft pekas ut som viktiga faktorer bakom det goda innovationsklimatet.

I den nya rapporten ”De nyskapande företagen” från Almega, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, har man studerat 200 innovativa företag som startats i Sverige sedan 2010. Företagen har hämtats från den internationella investerardatabasen Crunchbase som rankar företag världen över utifrån deras innovationskraft och förmåga att attrahera riskkapital.

Ökad tjänstefiering

Studien visar bland annat att tjänster blir en allt tyngre del av ekonomin. Drygt hälften – 56 procent – av de nya innovativa företagen är rena tjänsteföretag. 16 procent är verksamma inom mjukvara och it-system och 13 procent inom teknik.

Totalt har över 80 procent av de nya företagen tjänster som en central del i sin verksamhet.

Patrick Joyce, chefekonom Almega.
Patrick Joyce, chefekonom Almega.

– I slutet av 1900- och början av 2000-talet var svensk ekonomi fortfarande starkt beroende av storföretag inom basindustrin. Men det senaste årtiondet framträder ett nytt mönster, där ett näringsliv med inriktning mot ökad tjänstefiering håller på att växa fram, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Digitala lösningar

De flesta företag har även ett stort inslag av digitalisering i sin verksamhet eller verkar i gränslandet mellan fysiska och digitala tjänster. Det kan till exempel handla om digitala plattformar som säljer olika tjänster till konsumenter samt företag som erbjuder hälso- och friskvård med hjälp av digitala lösningar.

– En stor del av innovatörerna finns också inom området kvalificerade företagstjänster som hjälper större etablerade företag att effektivisera sin ekonomiadministration, försäljning eller distribution av varor och tjänster. Det är en affärsmodell som sannolikt stimulerats ytterligare av den pågående pandemin, förklarar Patrick Joyce.

Expansion utomlands

Men de flesta nya innovativa företag som startats är än så länge små mätt i sysselsättning. Majoriteten har mellan 10 och 50 anställda.

Tillväxtpotentialen är däremot stor tack vare tillgången till riskkapital.

– Tyvärr ser vi ett mönster där innovativa företag startas i Sverige, men när framgångarna väl kommer sker expansionen istället utomlands. De höga kostnaderna för att anställa i Sverige är ett problem. Det är viktigt att politiken ger bättre möjligheter för dessa företag att växa och skapa nya jobb, säger Patrick Joyce.

I rapporten finns de tio företag rankade som tagit emot mest riskkapitalinvesteringar sedan 2010. Investeringarna uppgår till sammanlagt drygt 47 miljarder kronor, varav batteritillverkaren Northvolt står för den största biten – närmare 30 miljarder kronor.

Topp 10 – företagen som samlat mest riskkapital sedan start (miljoner kronor).

  1. Northvolt 29 661
  2. Lendify 4 000
  3. Essity 2 633
  4. iZettle 2 398
  5. KRY 2 210
  6. Tink 1 804
  7. VOI Technology 1 737
  8. Acast 1 108
  9. Doktor.se 823
  10. NA-KD.com 777

Källa: Almega, De nyskapande företagen.

Läs hela rapporten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.