Sverige på bronsplats

Kvalitet Schweiz följt av de nordiska länderna toppar listan i rapporten World State of Quality som rankar 110 länders kvalitetsprestation ur ett bredare perspektiv. Sverige hamnar på en tredje placering men fallerar enligt undersökningen på låga resultat vad gäller indikatorer för hållbarhet.

Sverige på bronsplats

Undersökningen är gjord av bland annat Paulo Sampaio, PhD, Minho-universitet i Portugal*. De har sammanställt data från Eurostats databas och var ur ett perspektiv relativt okomplicerat att åstadkomma.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Paulo Sampaio, Phd.
Paulo Sampaio, Phd.

Undersökningen visar att det är ett stort spann mellan högsta och lägsta resultatet där Schweiz rankas högst och Moçambique lägst.

– Jag var förvånad när jag såg Sveriges resultat. Överlag presterar ni mycket bra i alla indikatorer som till exempel inom universitet och forskning men på området hållbarhet få ni inte lika bra resultat.

– Det finns scoreboards för allt från innovation till entreprenörskap. Men en samlad bild av kvalitet fanns inte så det var väldigt efterfrågat, berättar Paulo Sampaio.

Över 100 länder deltar
En sammanställning för 28 europeiska länderna var klar 2016. Men fler länder hörde av sig och ville ansluta sig till jämförelsen. Nu när resultatet presenterades i slutet av september deltar 110 länder.

Forskarteamet har utgått från 10 olika kvalitetskategorier som exempelvis kvalitet i organisationer (antal ISO-certifierade verksamheter), forskning (index av antalet publicerade papers), utbildning och hälsa (barnadödlighet). Men även kategorier som konkurrenskraft, innovationsförmåga och hållbarhet har jämförts i undersökningen. Dessutom ingår i kategorin ”nöjdhet” även det så kallade lycko-index och arbetslöshetsnivå.

Huvudsyftet för sammanställningen har varit att ge nationer och institutioner bra beslutsunderlag och ge dem indikationer på styrkor och svagheter i kvalitetsarbetet.

– Institutioner och regeringar behöver ett verktyg för att utforma strategier och principer för sitt kvalitetsarbete. Det är viktigt att få svar på frågan var de ska satsa sina resurser på, säger Paulo Sampaio.

Indelade i fem nivåer
Länderna som ingår i studien är grupperade i fem olika nivåer beroende på kvalitetsprestation. Ledare, följare, medel, eftersläpare och nybörjare.

På topp 10-listan, ”Ledarna”, finns Nordeuropa med Schweiz som nummer ett. Därefter kommer Norge, Sverige, Danmark och Nederländarna.

På nästa nivå, ”Följarna”, ligger Nordamerika och Mellaneuropa men Japan toppar listan följt av Tjeckien, Canada, USA och Israel.

Att Japan inte är med bland de topp tio kanske förvånar men Japans egen kommentar till placeringen var att ”Vi har alltid försökt att bli perfekta, därför är vi tvåa på listan”.

På nybörjarnivå ligger många afrikanska länder men även Pakistan, Bangladesh och Bolivia.

– Det är olika kvalitetskulturer i olika länder. Till exempel i USA är Six Sigma mycket vanligt medan man i Sverige och övriga Europa använder ISO. I Japan har de en TQM-orienterad kultur.

Planen är nu att expandera modellen och ta fram resultat på enskilda länder och regioner men även att undersöka om kvalitetsjämförelser kan göras på organisationsnivå

*Department of Production and Systems, ALGORITMI Research Centre, University of Minho, Braga, Portugal.

Topplista kvalitetsledare:

 1. Schweiz
 2. Norge
 3. Sverige
 4. Danmark
 5. Nederländerna
 6. Storbritannien
 7. Tyskland
 8. Österrike
 9. Finland
 10. Irland
 11. Australien
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.