Sverige tar ytterligare en topposition

Ledarskap Peter Strömbäck har utsetts till ordförande för den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Därmed leder Sverige tre av världens viktigaste ackrediteringsorganisationer.

Sverige tar ytterligare en topposition
Hans Alm

Peter Strömbäck har varit generaldirektör för Swedac sedan 2013 och har lång erfarenhet av kvalitetsarbete. Han har tidigare lett arbetsgruppen som tagit fram EA:s långsiktiga ackrediteringsstrategi.

– Den nya strategin har tagits fram för att stärka den fria rörligheten för pålitliga varor och tjänster. Det känns hedrande att nu få sjösätta och leda detta viktiga arbete, säger han.

Utnämningen av Peter Strömbäck innebär att den svenska myndigheten för ackreditering och kvalitetskontroll Swedac inom loppet av ett halvår har skaffat sig tre toppositioner i världens viktigaste samarbetsorganisationer på området. I januari valdes Swedacs Peter Kronvall in i IAF:s styrelse och två månader tidigare blev Merih Malmqvist Nilsson, ställföreträdande generaldirektör för Swedac, ny ordförande för ILAC.

European cooperation for Accreditation, EA, är en europeisk samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan som arbetar för enhetliga internationella kvalitets- och ackrediteringssystem. Syftet är att varor och tjänster ska kunna hålla samma standard över gränserna, vilket ökar konsumenternas trygghet och stärker handeln. ILAC och IAF arbetar med samma sak på global nivå.

Svenska ny ordförande för internationell ackrediteringsorganisation

Sverige tar plats i internationellt handelssamarbete

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.