SVT:s tuffa förändringsresa

Förändringsarbete En besparing på 250 miljoner kronor på två år. 400 tjänster som skulle bort. SVT har genomgått en tuff förändringsresa och på Kvalitetsmagasinet Live delade de med sig av sina erfarenheter.

SVT:s tuffa förändringsresa
Jennie Jensen

2007 bestod SVT av åtta självständiga enheter. De drevs alla av samma policys men hade självständiga tolkningar. Tittarsiffrorna sjönk och de hade svårt att nå ungdomar och personer mitt i livet.

– Vi var statliga och lite mossiga, helt enkelt inte sköna att hänga med, säger Catarina Wilsson, chef för företagskommunikationen på SVT.

I samma veva tog en lång förändringsresa sin början. Public servicebolaget skulle spara 250 miljoner kronor på två år. De skulle minska antalet anställda med 400 tjänster. Mer pengar skulle gå till själva programmen och mindre till administration. De skulle ställa om och bli en mer effektiv och flexibel organisation. De åtta enhetscheferna samlades och en plan sattes upp och skickades ut till alla berörda.

– Vi hade ofta vänt oss till de högsta cheferna, men inte till projektledarna som har den största kontakten med medarbetarna. Det blev viktigt att det i kaoset fanns någon som man kunde luta sig mot och känna trygghet. Vi ville att alla medarbetare skulle veta vad som hände och varför, säger Helène Sahlin är hr-direktör på SVT.

Ord på känslor

De åtta enheterna omvandlades till tre divisioner och Helène Sahlin berättar att även hr-organisationen skulle genomgå en förändring. Hon började därför med att säkra kompetens samtidigt som avdelningen stöttade chefer och medarbetare.

– Vi på hr hade önskat förändring och modernare arbetssätt där vi bland annat skulle arbeta mer konsultativt. Men det infann sig ändå en stor oro även hos oss, berättar Helène Sahlin och tar hr-avdelningen som ett exempel på vad som skedde när sparbeskedet väl landat.

Bland annat hölls workshops, dialoger och det skapades ansvarsprofiler. På hr skapade de även en egen utbildning som till stor del handlade om lagar och yrkeskrav men också om mer mjuka frågor. De kom på så sätt i kontakt med en modell kallad transition som innebär att medarbetarna pratar om vilka förluster förändringen innebär för just dem.

– Genom att sätta ord på känslor och göra en förlustlista kunde vi sedan prata om vad som var positivt. Man måste räkna med att alla behöver göra en mental resa och att alla hamnar i kriskurvan.

Kunderna existensberättigar

Förändringen visade också hur betydelsefull kommunikation är. Catarina Wilsson berättar att SVT redan 2003 stod inför mindre nedskärningar som presenterades på ett möte där medarbetare satt sida vid sida med sina chefer och ingen visste hur det skulle hanteras. Nedskärningarna och hur de sköttes blåstes upp i media och den här gången ville SVT sköta det bättre.

– Det är tufft innan man kan säga någonting, men i tuffa lägen måste man vara noggrann och visa omsorg om cheferna. Det är trots allt de som har den plågsamma uppgiften att svara på svåra frågor i fikarummet, säger Catarina Wilsson.

Dialog fick en stor betydande roll i förändringen och man skapade så kallade pratprojekt för att samla tankar och åsikter. För att locka till sig nya tittare började man med nya typer av mätningar.

– Glöm aldrig kunderna och diskutera detta ständigt, för utan dem har man inget existensberättigande, konstaterar Catarina Wilsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.