Swedac får nytt uppdrag av regeringen

Certifiering EU stöper om unionens marknadskontroll i grunden. Målet är att få säkrare produkter inom Europa. Swedac får nu uppdraget att samordna uppdraget.

Swedac får nytt uppdrag av regeringen
Produkter som säljs i Sverige ska bli säkrare. Bild Stock Adobe.

Nu har regeringen utsett Swedac till Sveriges centrala samordningskontor med uppgiften att föra Sveriges talan inom det nya nätverket för marknadskontroll i Bryssel.

Fakta

Swedac

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner de företag som kontrollerar att varor och tjänster håller måttet.

Swedacs ackrediteringsmärke är en kvalitetsstämpel ska bidra till att stärka konkurrenskraften och öka handeln.

Syftet är att de produkter som säljs i Sverige ska bli ännu bättre kontrollerade och ännu säkrare på sikt. Från och med 1 januari nästa år börjar EU:s nya regelverk för marknadskontroll inom unionen att gälla.

Den nya förordningen införs i steg. Och i det första steget ska en ny organisation komma på plats. Varje medlemsland i EU ska ha en central funktion som blir det landets röst mot EU och övriga medlemsländer i frågor om marknadskontroll. För svensk del innebär det att Swedac, som redan har uppdraget att samordna svensk marknadskontroll, nu får ett tydligare uppdrag som centralt samordningskontor.

Viktoria Lindberg Martinell, utredare på Swedac och en av dem som ska bemanna det centrala samordningskontoret för marknadskontroll i Sverige

Viktoria Lindberg Martinell.

– Alla EU:s medlemsländer skapar samordningskontor. För svensk del är det nytt att vi från och med januari har samarbetsparter som är organiserade på samma sätt som vi. Det skapar helt nya möjligheter att verkligen agera gemensamt, säger hon i en kommentar.

Nytt uppdrag för Swedac

På hemmaplan blir det samordnande uppdraget också något förnyat, något som Viktoria Lindberg Martinell ger möjlighet attt bidra till strategier som går över sektorsgränser.

–Handel är globalt i dag och många konsumenter köper från helt nya plattformar. Vi behöver nya verktyg för att se till att de produkter som omger oss fortfarande är säkra, säger Viktoria Lindberg Martinell.

När den grundläggande strukturen för EU:s nya marknadskontroll är på plats är det dags för andra steget i införandet av det nya regelverket. Andra delen av EU:s omfattande förordning, som bland annat omfattar åtgärder för produkter som inte lever upp till kraven, införs från och med juli nästa år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.