Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Tandläkare får högsta betyg

Kundnöjdhet Tandvården har fortsatt de allra nöjdaste kunderna av alla branscher. Privat tandvård får högre poäng än offentlig, men Folktandvården knappar in. Det visar den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex.

Tandläkare får högsta betyg

Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex mäter varje år har tandvården de allra nöjdaste kunderna. För 2019 noteras en kundnöjdhet på 79,2.

Kundnöjdheten har ökat något sedan föregående år, vilket främst förklaras av att Folktandvården upplevs som mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten än tidigare. Det innebär att den offentliga vården knappar in på den privata, som dock fortfarande får högre betyg.

Nöjdheten ökar något för folktandvården men minskar något för privattandläkarna.
Nöjdheten ökar något för folktandvården men minskar något för privattandläkarna.

Kunder med en nära och mer frekvent relation till sin tandläkare är mer nöjda och lojala. Av de tillfrågade uppger drygt 70 procent av Folktandvårdens kunder att de besökt sin tandläkare under det senaste året, medan motsvarande siffra för privattandläkarna är nästan 90 procent. Högre besöksfrekvens bidrar till en högre nöjdhet inom både privat och offentlig tandvård.

Starkare kundrelation i det privata

Vid val av tandläkare noteras också att kunder till Folktandvården premierar (fysisk) närhet till kliniken, medan kunderna till Privattandläkarna i huvudsak väljer genom rekommendation.

– Det tycks fortfarande vara så att kundrelationen i den privata tandvården är något starkare – den beskrivs med ord som ”kompetent” och ”professionell” medan Folktandvården beskrivs mer allmängiltigt med ord som ”ok” och ”tandvård”, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Personer som är äldre än 60 år ger tandvården allra högst betyg. De har samtidigt högre förväntningar.

Ju äldre desto nöjdare.
Ju äldre desto nöjdare.

Kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag med betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund, enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Intervjuerna genomfördes i mars 2019 av 800 slumpmässigt utvalda personer.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.