Hinder mot it-användning i skolan

Skola En ny studie visar att de digitala resurserna underutnyttjas i gymnasiet på grund av tidsbrist.

Lärandet kan få en skjuts med hjälp av datorer och andra digitala resurser. Men det är upp till varje enskild lärare hur de ska användas i undervisningen. Ann-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet, har i sin avhandling undersökt hur gymnasielärare förhåller sig till digitala hjälpmedel.

Hon menar att man inte kan se lärare som en homogen grupp. Lärarnas uppfattning och därför också deras användning av it i undervisningen skiljer sig stort åt. Det finns ont om tid för fortbildning och digitala resurser används därför mest till enklare informationssökning och textproduktion.

– När det är ont om tid för undervisning så använder lärarna de digitala resurserna på ett sätt som de redan känner till och som de vet fungerar i lärmiljöerna för eleverna. Lärarna saknar tid för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om digitala resurser, och därmed även sin undervisning, säger Ann-Katrin Perselli i ett pressmeddelande.

Här hittar du hennes avhandling.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.