Tre faktorer som ökar medarbetarnas engagemang

Engagemang Det finns tre faktorer som ökar medarbetarnas engagemang visar en ny undersökning som bygger på medarbetarenkäter. Uppföljning i arbetsgruppen, förtroende för ledarskapet och bidrag till måluppfyllelse är det som påverkar mest.

Tre faktorer som ökar medarbetarnas engagemang
De arbetsgrupper som följer upp sitt arbete har högre engagemang än genomsnittet. Bild Stock Adobe.

Med hjälp av kvantitativ data från 235 000 medarbetare som deltagit i medarbetarundersökningar i 185 organisationer har Brilliant Future kartlagt medarbetarengagemanget inom en rad olika branscher. Bland de organisationer som genomför sina medarbetarundersökningar med Brilliant Future och som får höga poäng på engagemang finns bland annat Stena Metall, Vasakronan, Filippa K och Länsförsäkringar.

Underlaget från undersökningarna visar på de tre främsta faktorerna som utmärker organisationerna med högst engagemang.

1. Uppföljning i arbetsgruppen

Topporganisationernas medarbetare upplever i större utsträckning att arbetsgruppen följer upp sitt arbete än medarbetarna i de resterande organisationerna i kartläggningen.

2. Förtroende för ledarskapet

Topporganisationernas medarbetare upplever ett högre förtroende för organisationens ledningsgrupp än medarbetarna i de resterande organisationerna i kartläggningen.

3. Arbetsgruppen bidrar till organisationens övergripande mål

Topporganisationernas medarbetare upplever i större utsträckning att arbetsgruppen bidrar till organisationens övergripande mål än medarbetarna i de resterande organisationerna i kartläggningen.

De organisationer som har förbättrat sitt medarbetarengagemang allra mest från 2019 till 2020 koras för Årets förändringsresa. Störst förflyttning bland de 180 organisationerna är  GroupM. De är en byrågrupp inom mediabyråbranschen där bland annat Mindshare är ett av varumärkena. Två verksamheter delar andra plats: Nent Group, ett mediaföretag inom streaming och tv med bland annat Viasat och Viaplay, samt Länsförsäkringar Uppsala (delad andra plats)

Hela listan – organisationerna med de mest engagerade medarbetarna in sin bransch:

 1. Bygg- och tillverkningsorganisationer
 2. Thomas Concrete Group
 3. Bonava
 4. Stena Metall
 5. Piab
 6. Holmen Paper
 7. Serviceorganisationer
 8. Skandia Fastigheter
 9. Filippa K
 10. Vasakronan
 11. Hemsö
 12. Bilia

Tjänsteorganisationer

 1. Länsförsäkringar Uppsala
 2. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
 3. Länsförsäkringar Stockholm
 4. Länsförsäkringar Skaraborg
 5. Länsförsäkringar Skåne

Organisationer med upp till 100 anställda

 1. Svenska Orient Linien/Wallenius SOL
 2. Sparbank Västra Mälardalen
 3. Länsförsäkringar Blekinge / Humlegården (delad tredje plats)
 4. Civil Rights Defenders
 5. Flodéns

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.