Tre kommuner enas om gemensamt system

Kommun Kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen går ihop om ett gemensamt system för ärende- och dokumenthantering, Public 360°.

Eftersom de tre kommunerna samverkar i flera olika former har det även vuxit fram ett behov av gemensamt system för diarium, ärendehantering, dokumenthantering och nämndadministration. De har därför valt att implementera dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360°. Ett gemensamt system förenklar samarbetet mellan kommunerna så att man exempelvis kan följa ärenden mellan kommunernas förvaltningar. Dessutom minskar kostnaderna i handläggningen. Systemet planeras framöver även att användas för e-tjänster.

– Eftersom vi samverkar i flera förvaltningar och nämnder idag var det viktigt för oss att skapa en enhetlighet och ett gemensamt flöde att följa ärenden från början till slut, säger Carina Engberg på Mora kommun.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.