Trygg i att ständigt förändras

När Wiggo Eriksson, vd på Holms Industrier, började prata om förändringar möttes han av oro och misstänksamhet. Förändringar upplevdes som något negativt, tryggheten fanns i det bestående. Idag är förändringen det som ger medarbetarna trygghet.

Wiggo Eriksson började som vd på Holms Industrier 2005. Med erfarenhet från BT Industries och inspiration från japanskt kvalitetsarbete såg han stora möjligheter att utveckla verksamheten. Men när han kallade personalen till första mötet för att lägga fram sina idéer möttes han av rädsla och misstänksamhet.

– För medarbetarna var trygghet när allt rullade på som vanligt. All förändring upplevdes som negativ, minns han.

Rädd för dåliga nyheter

Detta var inte särskilt underligt. På några få år hade företaget tagit bort all legoverksamhet för att enbart satsat på egenkonstruerade produkter och minskat personalstyrkan från 130 till strax under 60 personer. När ledningen kallade till möte var man helt enkelt rädd för fler dåliga nyheter. Att få medarbetarna att känna trygghet i förändring i stället för i det bestående har därför varit en av Wiggo Erikssons tuffaste utmaningar.

Den första stora förändringen innebar att man byggde om och ändrade i plåtverkstaden. I stället för en uppdelning i funktioner byggde man om verkstaden efter flödet där material kommer in i ena änden av lokalen, bearbetas, svetsas och kommer ut i andra änden. Medarbetarna fick själva ta fram den bästa lösningen. Därefter genomförde man 5s och städade upp i lokalerna.

– Det här innebar ett stort lyft, säger Wiggo Eriksson och konstaterar att delaktighet skapar trygghet och innebär att förändringen inte upplevs som lika hotfull.

Oviss framtid

För att få medarbetarna att känna trygghet i förändringsarbetet har Wiggo Eriksson lyft fram tre grundteser; förändring är något som hela organisationen gör tillsammans, förändring är trygghet medan det bestående är otrygghet samt att alla ska ha metoder och verktyg för att hantera förändring.

– Det enda vi vet om framtiden är att det kommer att ske oförutsedda händelser. Att vara i förändring och kunna anpassa sig efter nya förutsättningar är därför något som alla i företaget måste sträva efter, förklarar han.

Som ledare är det också viktigt att vara rak och tydlig i sin kommunikation. Även om alla inte är överens i slutändan, så måste alla känna att de har haft chansen att säga vad de tycker om en föreslagen förändring och att de inte behöver vara rädda för att uttrycka en åsikt. Dessutom måste ledningen vara beredd att backa upp förändringsarbetet med resurser.

Vill komma igång

– Om det visar sig att ett nytt verktyg eller en ny maskin effektiviserar arbetet så är det viktigt att vi i ledningen ser till att fixa det, säger Wiggo Eriksson och poängterar att även ledningen måste våga lita på att medarbetarna är bäst på att utforma sitt eget arbete.

Förändringar kan också vara inspirerande och väcka arbetsglädjen hos medarbetarna. Wiggo Eriksson berättar att monteringsavdelningen, som ännu inte kommit igång med något förändringsarbete, nu otåligt väntar på att få köra igång eftersom de sett vilka positiva effekter det gett plåtverkstaden. Dessutom har insatserna lett till en kvalitetshöjning på produkterna, antalet reklamationer har minskat rejält. För ett och ett halvt år sedan hade de mellan sex och åtta reklamationer i månaden. Under de senaste fem månaderna har de haft totalt två fel.

– När medarbetarna själva vill komma igång med utvecklingsarbetet då känner jag att vi har lyckats vrida om inställningen så att förändringar nu är något positivt, förklarar Wiggo Eriksson. Visst finns det fortfarande de som tycker att det är jobbigt med förändringar, att det kräver ett engagemang. Men det viktiga är att alla ändå känner att de har möjlighet att vara med.

Tips&Råd: Skapa trygghet i förändringen

1. Kommunikation. Tillbringa mycket tid ute i verksamheten, lyssna på medarbetarna, var rak och tydlig i kommunikationen.

2. Öppenhet. Alla får ha en åsikt och ska ges möjlighet att vara med och påverka.

3. Se till att alla är med. Utbildning och information ska omfatta hela företaget och inte bara de som direkt berörs av förändringsarbetet.

4. Backa upp med resurser. Se till att medarbetarna får möjlighet att genomföra förändringarna.

/Fakta/ Holms Industrier

Grundades på 1920-talet, då som tillverkare av rena smidesprodukter. Idag tillverkar de frontmonterade redskap till traktorer och hjullastare. Har 67 anställda vid fabriken i Motala.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.