Två skolor får utmärkelsen Bättre Skola 2018

Förbättringsarbete Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas 2018 års kvalitetsutmärkelse för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete och starka kvalitetskultur.

Två skolor får utmärkelsen Bättre Skola 2018

De båda skolorna utmärker sig för sitt aktiva ledarskap som skapar förutsättningar för lärarna att göra ett bra jobb men också för att de har eleverna i fokus.

– Bra struktur, kultur och systematik ger förbättrade resultat över tid oavsett utgångsförutsättningar, säger Mats Deleryd, vd för SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling), som står bakom utmärkelsen – i ett pressmeddelande.

Fredrikshovs slotts skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. De har under flera år placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige. I Domarkommitténs utlåtande står bland annat att ”Det finns en påtaglig kvalitetskultur inom nästan alla delar av organisationen, där förbättringar genomförs löpande. Skolan har ett medvetet, strukturerat kvalitetsarbete som är starkt värderings- och resultatstyrt. ”

Fredrikshovs slotts skolas rektor Maija Möller Grimakova säger i en kommentar att de vill vara ett föredöme för andra skolor och har som mål att ligga i framkant i pedagogisk utveckling.

– Det är väldigt kul att få den här utmärkelsen. Våra elever har åstadkommit mycket bra resultat i många år och det känns bra att kunna visa att det inte är en slump, utan en konsekvens av ett ledarskap och väl utformade arbetssätt som är djupt rotade i våra värderingar, säger Maija Möller Grimakova.

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett yrkesgymnasium med nationella gymnasieutbildningar för restaurang och livsmedel (RL) och hotell och turism (HT). I sitt utlåtande pekar Domarkommittén på skolans stora fokus på utveckling av sina elevers kompetens och kreativitet. ” Skolan uppvisar arbetssätt som främjar en kultur präglad av engagemang, nytänkande och förbättringar.” Andra utmärkande faktorer är ledarskapet som visar medveten öppenhet och tilltro till sina elever och medarbetare. ”Att få elever att lyckas är skolans mål, drivkraft och kritiska framgångsfaktor. Ett viktigt resultat är elevernas höga anställningsgrad efter avslutad utbildning.” 

I en kommentar säger Hanna Husa, rektor för Nyköping Strand Utbildningscentrum att utmärkelsen är ett kvitto på flera års envist och systematiskt kvalitetsarbete.

– Alla våra arbetssätt utgår från en djup övertygelse att våra elever ska lyckas, växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar och personlighet, säger hon i ett pressmeddelande. Det är så belönande att se att genom alla medarbetares engagemang, rätt ledarskap och rätt struktur går detta att åstadkomma varje dag.

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola vill SIQ lyfta fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och kan fungera som förebilder för andra skolor att inspireras av. SIQ har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. 

Utmärkelserna delas ut under högtidliga former under Rikskonferensen Bättre Skola den 16 januari i Skövde.

 

2018 års domarkommitté för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (ordförande i domar-kommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör SKL
  • Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
  • Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
  • Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB 
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.