Unit4agresso toppar index för bästa arbetsgivare

Arbetsmiljö Sveriges mest jämställda arbetsplats är också den bästa arbetsgivaren inom den privata sektorn. Unit4agresso tar topplaceringar i båda kategorierna när Nyckeltalsinstitutet presenterar årets index.

För tionde året i rad mäter Nyckeltalinstitutet jämställdheten och arbetsvillkoren inom svenskt arbetsliv i de båda rapporterna Jämix samt Attraktiv Arbetsgivarindex AVI. För första gången toppar ett och samma företag båda kategorierna.

– Det känns enormt roligt att vi toppar såväl listan som Sveriges bästa arbetsgivare och listan som Sveriges mest jämställda arbetsplats. Samtidigt är det ett fint kvitto på att vi fortsätter på rätt kurs och att det går att arbeta långsiktigt och framgångsrikt inom såväl jämställdhet som arbetsvillkor i en bransch där det historiskt gått väldigt långsamt inom detta, säger Ann-Charlotte Werdin, hr-chef Unit4agresso.

Störst förbättringar från föregående års resultat gjorde Statoil Retail inom Attraktiv Arbetsgivarindex. Inom Jämställdhetsindex var det Stockholms Mässan som gjorde störst förbättringar.

Pristagarna:

Mest Attraktiva Arbetsgivare: Försvarsmaktens Markstridsskola.

Mest Jämställda Arbetsgivare: SMHI och Västfastigheter.

Bästa Jämställdhetsindex bland privata företag: Unit4agresso

Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex bland privata företag: Unit4agresso och Diligentia.

Fakta

Om Jämix och AVI

Databasen består av drygt 700 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter, både privata och offentliga. De nio nyckeltalen som mäts i Attraktiv Arbetsgivarindex är: Tillsvidareanställningar, Medianlön, Lika Karriärmöjligheter, Utbildningstid, Övertid, Korttidssjukfrånvaro, Personalansvar, Långtidssjukfrånvaro, Avgångar. De nio nyckeltalen som mäts i Jämix är: Yrken, ledning, karriär, lön, ohälsa, föräldraskap, deltid, trygghet samt aktivt jämställdhetsarbete.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.