Mångfald är både roligare och bättre för affärerna

Mångfald Sex av tio svenskar vill ta större hänsyn till mångfald i rekryteringar. Mångfald gynnar affärerna och ger roligare arbetsplatser att jobba på. Det visar arbetslivspanelen Manpower Work Life.

Enligt Manpower Work Life har var tredje svensk, 31 procent, ingen eller ganska liten erfarenhet av att arbeta tillsammans med kollegor med ett annat etniskt ursprung. När det gäller att jobba med kollegor med annan religiös övertygelse än den egna uppger nära hälften, 49 procent, att de inte har någon eller ganska liten erfarenhet.

Men det finns en vilja att göra något åt den bristande mångfalden i arbetslivet. 60 procent vill att det ska tas hänsyn till mångfalden vid rekryteringar. Siffran är ännu något högre bland chefer, 63 procent.

58 procent tror att arbetsplatser med mångfald har lättare att hitta nya affärsmöjligheter. Nästan lika många, 57 procent, anser att sådana arbetsplatser dessutom är roligare att jobba på.

– Det är mycket glädjande att så många inser betydelsen av att bland annat fler utlandsfödda integreras på arbetsmarknaden, säger Monica Längbo hr-direktör Manpowergroup.

Fem i topp-listan:

Främsta skälen till mångfaldsfokus vid rekryteringar

1. Breddar kompetensen i organisationen: 80 procent

2. Lättare förstå nya målgrupper och marknader: 49 procent

3. Lättare hitta svåråtkomlig kompetens: 26 procent

4. Moraliskt rätt: 12 procent

5. Gynnar organisationens anseende: 6 procent

Fakta

Manpower Work Life

är en arbetslivspanel där närmare 20 000 personer regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes under januari 2014 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studenter. 4 454 personer har svarat på frågor om mångfald.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.