Medarbetarundersökning blir populäritetstävling för cheferna

Arbetsmiljö Medarbetarens röst tunnas ut och försvinner i medarbetarundersökningar. De utmynnar sällan i förbättringar i arbetsmiljön utan blir mest en betygsättning av cheferna.

Ny forskning från Lunds universitet tyder på att medarbetarundersökningarna sällan leder till förbättringar i arbetsmiljön. Enligt Peter Svensson, som är docent i företagsekonomi och en av forskarna bakom studien, blir medarbetarens röst under processens gång uttunnad när den omvandlas till statistik och handlingsplaner.

– Man lyssnar på medarbetarna men det är ingen som hör. En rik redogörelse av en dysfunktionell relation med chefen kan till exempel slås samman med liknande historier och hamna under punkten ”utveckla ledarskapet”, säger Peter Svensson till tidningen Kollega.

Blir popularitetstävling

Även om ambitionen från arbetsgivarens sida är att förbättra arbetsmiljön är det även mycket annat som ofta brister, till exempel att inkludera dem som är visstidsanställda, sjukskrivna eller föräldralediga. Det är också svårt att jämföra stressnivå och arbetsbelastning mellan olika avdelningar, då det av helt naturliga skäl faktiskt kan vara stressigare för vissa yrkeskategorier.

Medarbetarundersökningarna utmynnar därför oftast i att bli en popularitetstävling för cheferna.

– Medarbetarundersökningen blir väldigt ofta en chefsundersökning och används som betygsättning. Få man bra på medarbetarundersökningen så är man bra som chef, säger Peter Svensson till Kollega.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.