Tuffa övningar vässar lagarbetet

Medarbetarskap Starka rutiner, lyhördhet och förmåga att improvisera. Det är några av de förmågor som behöver utvecklas för att kunna hantera lagarbete i tuffa situationer. Det visar en avhandling som studerat hur blivande brandmän lär sig lagarbete.

I många yrken har det stor praktisk nytta att lära sig behärska svåra arbetsuppgifter genom att öva och simulera situationer som kan uppstå. I övningar är det tillåtet, och ibland meningen, att lära sig av misslyckanden. Detta har tidigare inte fått så stor uppmärksamhet inom forskningen, men nu har Magnus Blondin vid Linköpings universitet studerat hur blivande brandmän utvecklar lagarbetet genom övningar.

– Liknande förutsättningar kan gälla även för militärer och poliser, men också till exempel samarbetet i flygplan och i medicinsk verksamhet, säger Magnus Blondin.

Lagarbete och starka rutiner

Avhandlingen bygger på observationer och intervjuer med brandmän, lärare och studenter under den tvååriga yrkesutbildningen Skydd mot olyckor.

– Olyckan är själva förutsättningen för brandmäns arbete. De hanterar komplexa och osäkra situationer som är svåra att överblicka och kräver ett lagarbete med starka rutiner, som dessutom är flexibelt och klarar av att improvisera, säger Magnus Blondin.

Utvecklar lyhördhet

När de blivande brandmännen lär sig lagarbete lär de sig att kontrollera såväl teknisk utrustning och redskap som samarbetet i arbetslaget och känslomässiga reaktioner i riskfyllda situationer. Lagarbetet handlar om samarbete utifrån alla dessa dimensioner.

– Under övningarna ska studenterna utveckla en god förståelse för arbetet och lära sig tolka både situationer och arbetskamrater, men också visa sitt eget arbete. De måste kommunicera på nya sätt och lära sig olika former av lyhördhet, som är ett viktigt inslag i en brandmans kompetens, säger Magnus Blondin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.