Uppdaterat om att jobba med ”Appreciative inquiry”

Förändringsarbete Uppskattande undersökning eller frågandets konst. Appreciative inquiry kan översättas olika till svenska men i grunden handlar det om förändring genom samtal och att bygga på det som fungerar. Nu kommer en uppdaterad version av en av böckerna på området.

Uppdaterat om att jobba med ”Appreciative inquiry”

Appreciative inquiry, AI, är ett utvecklat sätt att ställa frågor och skapa relationer som ökar organisationers förmåga att samarbeta och förändras. AI fokuserar på att bygga upp organisationer utifrån vad som fungerar snarare än att åtgärda det som inte fungerar. AI lyfter också fram hur individer bidrar till att öka tilliten och effektiviteten i organisationen.

Den 3 september kommer den andra upplagan av ”Appreciative Inquiry for Change Management” av Sarah Lewis, Jonathan Passmore och Stefan Cantore. Boken går på djupet med begreppet Appreciative inquiry, visar hur man får metoden att fungera och hur man skapar den här typen av dialog i organisationer. Den tar bland annat upp exempel från Nokia och BP och visar hur metoden gjort nytta där.

Kogan Page är förlaget.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.