Utbyten ger möjlighet till dialog

Dialog-revision är en metod för kvalitetsuppföljning som har testats av några läkarmottagningar inom Praktikertjänst. Metoden bygger på att vårdpersonal gör studiebesök hos varandra och ger inspiration till förbättringar.

Metoden har utvecklats av en idégrupp som består av ett tiotal allmänläkare inom Praktikertjänst. Ledande i gruppen är Jonas Sjögreen från Prima Familjeläkarmottagning i Västerås. Han arbetar några dagar i månaden som konsult åt Praktikertjänst med uppgiften att inspirera till verksamhetsutveckling och att se till att kvalitetssäkring utförs enligt Socialstyrelsens bestämmelser. Tanken med dialog-revision är att skapa en enkel väg till dialog och erfarenhetsutbyte mellan personal från olika primärvårdsmottagningar. Revisionen inleds med att de två deltagande mottagningarna var och en på sitt håll kommer fram till tre områden där de har lyckats bra och tre områden som behöver förbättras. Sedan sker utbytet genom att en till två personer åt gången gör besök hos varandra. Mottagningen som får besök redovisar sina framgångs- och förbättringsområden och de besökande kan komma med tips och få inspiration. Resultatet skrivs ner i ett protokoll och dialog-revisionen avslutas med en gemensam avstämning.

Möjlighet till dialog

Hittills har två utbyten skett. Det senaste var för ett år sedan och utbytesparter var Prima Familjeläkarmottagning och Familjeläkarna Kungsör.

– Det blev ett allmänt lyft, berättar Birger Thorell, allmänläkare på Familjeläkarna Kungsör. Han ser fördelar med att dialog-revisionen utförs av vårdpersonalen själva, direkt i verksamheten. Då blir inte kontrollen ett påbud uppifrån utan istället en möjlighet till konstruktiv dialog kring kvalitetsfrågor.

– Det är helt klart en kvalitetssäkring, fast inte så formaliserad, menar Birger Thorell.

Dialog-revision behöver inte vara särskilt tids- eller resurskrävande. Från Prima Familjeläkarmottagning deltog en läkare, två sjuksköterskor samt en sekreterare och utbytet krävde fyra arbetsdagar. Det innebar naturligtvis en neddragning av personalen, men Jonas Sjögreen menar att det inte är någon skillnad jämfört med vad den normalt förekommande fortbildningen kräver. Förberedelserna räknades in i den vanliga arbetstiden.

– Fördelen med det här är att man kan plocka fram problem- och framgångsområden på ett ordinarie personalmöte, förklarar Jonas Sjögreen.

Datasystem för remisser

Ett av Kungsörs framgångsområden var ett datasystem som används för att bevaka remisser. Det kunde Prima, som hade problem med sina datasystem, ta del av. Kungsör kunde även bidra med inspiration vad gäller äldrevården och den interna fortbildningen. Prima hade i sin tur listat sammanhållning och tillgänglighet som framgångsrika områden. I Kungsör funderar man nu på att göra en ny revision med någon annan utbytespartner. Jonas Sjögreen tycker inte att dialog-revision behöver utföras med någon särskild tidsintervall. Det är bättre att gå efter mottagningens specifika behov.

– Det ska vara en puff framåt när man behöver inspiration och nya idéer, säger Jonas Sjögreen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.