Uthyres: Kvalitetschef

Det finns ett flertal företag som hyr ut kvalitetschefer. Och att använda sig av tjänsten är relativt vanligt, enligt Micael Ågren, hållbarhetsansvarig på WSP. Men för att in- och uthyrning ska generera god kvalitet åt båda håll finns en del att tänka på.

Uthyres: Kvalitetschef

Hur fungerar det rent praktiskt att hyra en kvalitetschef?

– Det fungerar på samma sätt som man hyr in en konsult. Vi har haft avtal som ser väldigt olika ut, allt från avtal på heltid åt statliga verk under sju års tid till att en person finns på plats hos en verksamhet två till tre dagar i veckan. Ibland kan det handla om att personer får en roll i verksamheten, ibland är de en del av projekt. Vi ser det inte som att vi hyr ut en person, vi ser det som att vi outsourcar kompetens.

Varför hyr företag en kvalitetschef?

Kvalitetschefer hyrs in för bland annat tjänster som processkartläggning, att genomföra revisioner och att göra riskanalyser, men det kan också handla om att stötta en organisation när ordinarie kvalitetschef är borta på grund av föräldraledighet eller sjukfrånvaro.

Kan det vara verksamheter som inte har en kvalitetschef?

– Ja, det kan förekomma i exempelvis mindre verksamheter där exempelvis en produktutvecklare ska ägna 30-40 procent av sin arbetstid åt kvalitetsfrågorna och inte har kompetensen. Då kan det vara mer rationellt att hyra in en kvalitetschef som tar på sig rollen för att frågorna inte ska skötas med vänsterhanden.

Vad krävs av de som blir uthyrda?

– Att personen kan frågeställningarna och har baskunskapen. Men ibland finns det behov av en person som kan arbeta med övergripande processfrågor istället för att hantera specifika frågor. Det måste också finnas branschkunnande, en förståelse för företaget man ska jobba inom och att man kan prata rätt språk för att man ska kunna tillföra värde till kunden.

Vad händer med lärandet i verksamheten när man hyr in kompetens?

– I allmänhet handlar ju rollen som miljö- och kvalitetschef om att bygga in struktur- och kunskapskapital i organisationen. Redan där säkerställer man att kunskapen inte går ut genom dörren när inhyrningen är över. Vi ser det också som ett kompetensutbyte åt båda håll. Genom att jobba på flera olika ställen får de en mycket kompetens som de också kan sprida till andra verksamheter. Vi har cirka 17 interna tvärfunktionella kompetensgrupper för bland annat kvalitetsledning och arbetsmiljö där våra konsulter fyller på sitt kunnande och kompetensutvecklas. På så sätt ser vi till att de är up to date inom sitt område och att de erfarenheter de får från olika verksamheter sprids till andra.

En stor del av jobbet som miljö- eller kvalitetschef är ju att skapa engagemang i organisationen. Finns det svårigheter med detta om man är inhyrd?

– Min uppfattning är att det inte är något problem. Men vi har arbetat mycket med utbildning i engagemang för att de som arbetar hos oss ska kunna jobba med detta på ett bra sätt. Ofta anlitas konsulter just för att skapa och boosta engagemang.

Hur jobbar man med överlämningar för att kompetens och lärande inte ska gå förlorat?

– Under exempelvis ett avtal för en föräldraledighet på fem månader gick personerna parallellt i två veckor i både början och slutet på avtalet. Det är ett sätt. Överlämningen måste bero på formaliseringsgraden. Ofta gör konsulten en analys av styrkor och brister som lämnas över.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.