Utveckla medarbetarnas talanger

Charlotte Hågård menar att chefers strävan efter att söka topptalanger tillhör det förflutna. Bättre är att utgå ifrån att alla medarbetare har en talang som kan utvecklas.

Utveckla medarbetarnas talanger

Många utvecklingssamtal handlar om hur folk ska bli mindre dåliga på det de redan är dåliga på istället för hur de ska bli bättre på det som de är bra på.

– Massor av folk jobbar med fel saker och kommer aldrig att bli bra på dem. Acceptera det. En kurs kommer inte att fixa problemet, bara byte av arbetsuppgifter gör det. Det kan också vara så medarbetaren tröttnat på tidigare roliga arbetsuppgifter och behöver en förnyelse i jobbet, säger Charlotte Hågård.

Hennes tips är att chefer bör fråga medarbetarna vilka arbetsuppgifter de tycker är jobbiga och omotiverande och sedan fördela ut dem på andra. I sin bok Alla har talang! –hitta och utveckla din och andras potential beskriver hon hur många människor håller på med fel saker. De har blivit duktiga på att göra något som de egentligen inte alls är intresserade av. Chefer kan hjälpa dem bort från detta och ge någon som är motiverad uppgifterna istället.

Ett tips är att chefen ber medarbetare göra en trist-lista över alla arbetsuppgifter som får dem att tappa energi, motivation, intresse och som de drar sig för att utföra. Sedan kan förändringar göras i utvecklingsplanen.

Nyttiga tips

Här är några tips på hur du som chef kan identifiera och utveckla medarbetarnas talanger.

  1. Tro på att medarbetaren har talang. Ditt förhållningssätt är viktigt, tror du på medarbetarna tror de på sig själva.
  2. Upptäck deras unika talang. Fråga dem vad de tycker är roligast och vad de själva upplever är deras största tillgång. Följ upp det på utvecklingssamtalen och använd dina egna iakttagelser kring när du ser medarbetaren glöda för något.
  3. Träna medarbetarens talang. Ge utmaningar som tar medarbetaren bortom komfortgränsen och ge feedback på deras prestation.
  4. Hitta talangzonen. Ge dina medarbetare tillgång till verktyg för självinsikt för att hitta hårda och mjuka tillgångar – färdigheter och expertis, samt passion, värderingar och kreativitet.
  5. Bygg på deras styrkor. Se till att dina medarbetare fokuserar på arbetsuppgifter där de får använda sina styrkor. Då får de ett roligare arbete och engagemanget går upp.
  6. Släpp fram passion och motivation. Se till att medarbetarna får jobba med sina styrkor och har uppgifter som känns intressanta och utvecklande. Då hålls engagemanget och motivationen på topp.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.