Veidekke första certifierade byggherren

Veidekke Bostad AB är, efter ett och ett halvt års internt kvalitetsarbete, landets första certifierade byggherreföretag enligt modellen Kvalificerad byggherre. Statens Provnings- och forskningsinstitut utförde certifieringen.

Certifieringen utgör en garanti för att företaget bedöms ha ett arbetssätt som kvalitetssäkrar bostadsprojekt enligt Plan- och bygglagen. Det bör innebära ett underlättat samarbete med landets byggnadsnämnder.

– Genom certifieringen reducerar vi risken för fel och därmed ökar företagets lönsamhet, en i grunden ganska enkel ekvation, kommenterar Veidekke Bostads vd Håkan Bergquist.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.