Veidekke första certifierade byggherren

Veidekke Bostad AB är, efter ett och ett halvt års internt kvalitetsarbete, landets första certifierade byggherreföretag enligt modellen Kvalificerad byggherre. Statens Provnings- och forskningsinstitut utförde certifieringen.

Certifieringen utgör en garanti för att företaget bedöms ha ett arbetssätt som kvalitetssäkrar bostadsprojekt enligt Plan- och bygglagen. Det bör innebära ett underlättat samarbete med landets byggnadsnämnder.

– Genom certifieringen reducerar vi risken för fel och därmed ökar företagets lönsamhet, en i grunden ganska enkel ekvation, kommenterar Veidekke Bostads vd Håkan Bergquist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.