Verktyg för arbetsmiljö på webben

Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, har tagit fram ett ny webbaserad arbetsmiljöutbildning för handeln. Utbildningen som tar cirka fem timmar att gå igenom ger kunskaper om arbetsmiljö och omfattar bland annat ämnen som kommunikation, stress, buller och belastning.

”Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö” finns tillgänglig på www.handelnsarbetsmiljo.se och har tagits fram av Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, i samarbete med Prevent och finansierat av AFA Försäkring. Bakom HAK står Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.