Vill du bli en tydlig ledare?

Tydligt ledarskap och känsla av delaktighet är två viktiga komponenter för att skapa en välmående arbetsplats. Liber ger ut boken Den tydlige ledaren, där författarna C-H Segerfeldt och Maria Fiskerud berättar om hur man tydligt kan coacha och styra och på samma gång engagera. En framgångsrik ledare är en tydlig ledare. Boken bygger på arbetsmodellen 4K, en modell som hjälper till att skapa sammanhang och hanterbarhet och bjuder på allt ifrån effektiva verktyg till konkreta tips och exempel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.