Visualisera budskapet när orden inte räcker till

Förbättringsarbete Våra tangentbord är det största hindret för att nå ut med information. Språket är otillräckligt och budskapet måste synliggöras för att nå fram, menar Johan Lundell, entreprenör och innovatör, som föreläste på KvalitetsMagasinet Live.

Visualisera budskapet när orden inte räcker till

Johan Lundell, som har en bakgrund som språkvetare, tycker visserligen att ord kan vara fantastiska. Men problemet är att de inte alltid räcker till för att föra fram ett budskap.

–Språket har i tusentals år varit normen inom kommunikation. Men komplex kunskap går aldrig någonsin förstå med bara ord. Ord försämrar överskådligheten och möjligheten till insikt. Även om man läser en instruktion och förstår vartenda ord vet man ändå inte hur man ska göra.

Det som Johan Lundell menar behövs är visualisering av informationen genom att använda så kallade notationer. En notation är ett gemensamt överenskommet symbolspråk som till exempel ritningar, kartor och noter.

–Med dem kan vi bygga saker vi aldrig sett, ta oss till platser vi aldrig besökt och spela musik vi aldrig hört. Det skulle aldrig gå att beskriva med bokstäver och siffror, säger han.

Genom sitt företag Nodd AB arbetar Johan Lundell med att utveckla symbolsystem på uppdrag av företag och organisationer. Bland uppdragsgivarna finns till exempel Forsmarks Kraftgrupp, Preem, Mälardalens Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet.

–Några som tidigt förstod betydelsen av visualisering är IKEA och Lego. En manual i ord skulle bli obegriplig – nu krävs inga förkunskaper för att foga samman bitarna, konstaterar han.

Enligt Johan Lundell kan notationer användas i de flesta sammanhang, även för kvalitetsutveckling inom industrin.

–Det finns ingen information som är så komplex att den inte går att förklara med en notation. Till och med Pythagoras sats kan visualiseras genom en enkel modell, säger han.

Johan Lundell har de senaste åren belönats med flera innovationspris för sitt arbete, senast i januari i år då han vann Post- och Telestyrelsens innovationstävling.

–Men det här är ingen kärnfysik. Det handlar bara om att sluta tala om vad folk ska göra och istället visa hur det blir, säger han.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.