Yrkesarbete och jämställdhet minskar stressen för kvinnor

Sluta känn dåligt samvete över karriär, familj och barn. I hushåll där båda yrkesarbetar och delar på hushållsarbetet är stressen mindre.

Det visar ny forskning från Institutet för Framtidsstudier. Forskarna Ingrid Esser och Tommy Ferrarini har undersökt hur 20 välfärdsstaters familjepolitik påverkat enskilda personers upplevelse av stress och konflikt mellan arbete och familj.

Upplever kvinnor i välfärdsländer med en utbyggd tvåförsörjarpolitik som i Sverige, mer stress och konflikter i hemmet, än kvinnor i länder där de inte i lika hög grad förväntas förvärvsarbeta?

Resultatet ger stöd för att så inte är fallet.

– Kvinnors upplevda stress och konflikt mellan arbete och familj är större i länder med en mer traditionell inriktning av familjepolitiken, där kvinnor huvudsakligen ansvarar för omvårdnaden i familjen, än i samhällen där familjepolitiken uppmuntrar till större jämställdhet, säger Tommy Ferrarini.

Läs hela rapporten Family Policy, Perceived Stress and Work-Family Conflict på www.framtidsstudier.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.