I skolbänken för ökad jämställdhet

Politiker och kommunchefer i Umeåregionen tar plats i skolbänken. Anledningen är utbildning i jämställdhet.

En särskild satsning på jämställdhetsintegrering har pågått i Umeåregionen sedan ett år tillbaka. Idag står utbildning på schemat. Utbildar gör Christina Franzén, vd för Näringslivets ledarskapsakademi, och utsedd till Årets ledarutvecklare 2009.

Utbildningen pågår under dagen idag samt ytterligare ett tillfälle i oktober. Satsningen, som genomförs med medel från Sverige kommuner och landstings ”Program för hållbar jämställdhet”, avslutas under hösten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.