nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Bristen på kvalitetsarbete skolans största problem

Det bästa sättet att påverka elevers resultat är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, visar en färsk undersökning. ”Det är mycket viktigare än diskussioner kring klasser, ägandeformer och ekonomi”, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

– Mycket talar för att ett förbättrat kvalitetsarbete skulle ge en välbehövlig höjning av svenska elevers kunskaper, säger Henrik Jordahl, programchef och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Friskolor mer systematiska

I en rapport för Svenskt Näringsliv har han jämfört det systematiska kvalitetsarbetet hos de tre största friskoleföretagen (Academedia, Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan) och tre kommuner av jämförbar storlek (Stockholm, Uppsala och Gävle).

Kommunernas kvalitetsarbete framstår som eftersatt i jämförelsen. De stora skolföretagen arbetar olika, men mer systematiskt och välorganiserat med uppföljning, analys och åtgärder.

Fokusera på brister oavsett driftsform

Slutsatserna i rapporten diskuterades i början av september på ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Tommy Lagergren, chef för Skolinspektionen i Stockholm, tycker inte att skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor är det viktiga utan att brister i kvalitetsarbetet finns överallt.

– Att systematiskt kvalitetsarbete brister ur elevens perspektiv är ett av de vanligaste problemen som vi påpekar, sade han och menar att det leder till havererade verksamheter, att elever inte får det stöd de behöver, inte får utmaningar och inte känner sig trygga.

Han betonade rektors roll för att vända utvecklingen och att alla huvudmän borde se till att rektorerna kan fokusera på det som händer i klassrummet.

Brokigare mål

I sin rapport tar Henrik Jordahl upp att skolverksamheten störs av den politiska organisationens större komplexitet. Kommunerna har till exempel fler och brokigare mål för sina skolor än de fristående skolorna. Det kan vara att påverka föräldrarna att inte köra bil till skolan eller att skolmaten ska vara ekologisk.

Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för- och grundskolor, påpekade att mål, ansvarsfördelning och uppföljning av målen är viktigt, men att det efter att det gjorts gäller att också analysera orsaker och våga agera utifrån det.

Kroka arm

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på SKL, tycker att kommunala och fristående skolor borde kroka arm i kvalitetsfrågan och hitta former för samverkan.

Han menade vidare att en stark styrkedja är viktig för att verksamheter ska kunna jobba ostört även om personer i organisationer byts ut.

– Vi har en situation i många kommuner där verksamheter förändras om vi byter politisk majoritet eller verksamhetschef. Men när man har en verksamhet där styrkedjan hänger ihop, med tydliga rutiner, så blir den inte lika sårbar för förändringar.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

AI kan bli hävstång för svensk ekonomi

Användningen av artificiell intelligens (AI) kan bli rena hävstången för svensk ekonomi. Men för att kunna ta tillvara de stora möjligheterna krävs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk, visar en analys som innovationsmyndigheten Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

Nöjdare miner med buss än med tåg och flyg

Trots problemen med förseningar kan många persontransportföretag glädja sig åt nöjda kunder. Och allra nöjdast kunder har bussbolagen, visar årets studie från Svenskt Kvalitetsindex. Det företag som än en gång får högst betyg är Nettbuss med sina båda varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hon framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationchef på Tieto datadrivna affärer Sverige, är Framtidens kvinnliga ledare 2018. Hon koras för sitt orädda och inkluderande ledarskap där hon hittar nya lösningar på gamla problem.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.