Svårt att diskutera brister i socialtjänsten

Arbetsmiljö Det talas mycket om hög arbetsbelastning och personalomsättning inom socialtjänsten. Men personalen anser också att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten, något som forskare och fackförbund ser som allvarligt.

Det är över hälften av landets socialsekreterare och biståndshandläggare som anser att det är svårt att öppet diskutera brister i verksamheten. Nästan var fjärde socialsekreterare upplever att kommunledningen inte är mån om att försöka skapa en god arbetsmiljö. Det visar en ny forskningsstudie gjord av docent Wanja Astvik vid Stockholms universitet i samarbete med Akademikerförbundet SSR och Vision.

– Det saknas incitament för kritisk granskning eller att diskutera vad som inte fungerar bra. På sikt hotar det kvaliteten i verksamheten, det finns en direkt koppling mellan tysta arbetsplatser och brist på utveckling, säger Wanja Astvik.

Tystnad bidrar till personalflykt

Också Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR tycker att det är allvarligt när en kultur av tystnad växer fram på arbetsplatserna.

– Socialtjänsten har problem med hög personalomsättning och nu ser vi att bristen på öppenhet och dialog bidrar till personalflykten. Det måste finnas en balans mellan krav och resurser och det måste finnas en öppen atmosfär där brister och förbättringar kan diskuteras. Ansvaret för det och för en god arbetsmiljö vilar ytterst på kommunledningarna, säger hon.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, menar att resultaten av studien ger viktig kunskap om det förändringsarbete som måste ske inom socialtjänsten.

Drygt 4 800 socialsekreterare, biståndshandläggare och chefer inom socialtjänsten svarade på enkäten som genomfördes hösten 2015.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.