10 spännande idéer på IVA:s 100-lista

Innovation På årets 100-lista från IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, är det gott om kopplingar till ai. Men inte bara! Här är tio projekt som kanske kan förändra vår framtid.

10 spännande idéer på IVA:s 100-lista
Det gäller att hantera sina risker på rätt sätt. Foto: Adobe Stock

1. Självlärande ai-expert för smart service

Dagens anställda byter jobb mer frekvent jämfört med tidigare vilket utgör en utmaning. I framtidens smarta industri kommer service utföras av artificiell intelligenta (ai) service-experter. ”Ai-experten” tränas av dagens anställda och med multimedia igenkänning över augmented reality-tekniken (ar).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Forskningen syftar till att skapa nya tillvägagångsätt att ge service. När ”enkla fel” kan avhjälpas med en ai-expert kan serviceingenjörer fokusera på mer komplexa uppgifter. Det kan leda till färre resor till kunder vilket i sin tur bidrar till minskade CO₂ utsläpp. Ai-experten i sin tur skapar förutsättningar att bibehålla dagens industris expertkunskaper.

Mälardalens universitet: Madeliene Martinsen, Erik Dahlquist och Yuanye Zhou

Smart träning ska motverka cyberattacker. Foto: Adobe Stock

2. Digital träning för att hindra cyberattacker

Två forskare på Högskolan i Skövde har tagit fram en mjukvara för säkerhetsträning som kan minska antalet ”lyckade” cyberattacker. Cyberattacker utnyttjar mänskliga svagheter men det har saknats lösningar på problemet.

Lösningen, UBARSO, är en pedagogisk mjukvara som tydligt visar god effekt på att få användare att bete sig säkrare, samtidigt som också funktionsvarierade inkluderas. Det är en viktig faktor då annan forskning inom säkerhetsmedvetenhet inte inkluderat den gruppen trots att de utgör 20 procent av användarna.

Högskolan i Skövde: Marcus Nohlberg och Joakim Kävrestad

Det gäller att hantera sina risker på rätt sätt. Foto: Adobe Stock

3. Intelligent riskhantering

Alla företag och organisationer är konstant utsatta för risker, vare sig det är finansiella eller operativa risker. För varje marknadssegment och situation finns ett stort antal risker att förhålla sig till. De företag och organisationer som bäst och medvetet hanterar sina risker har därför stora fördelar då de med en rimlig kostnad minskar sannolikheten för icke önskade utfall. I det här projektet har forskarna utvecklat ett ”paket” på serversidan som kan hantera stora volymer transaktioner för att sedan göra en riskanalys.

Mittuniversitetet, Stockholms universitet: Love Ekenberg, Kjell Borking, Aron Larsson och Jim Idefeldt. I samverkan med International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Österrike.

Internminne som kräver mindre energi är efterfrågat. Foto: Adobe Stock

4. Mindre energikrävande internminne

Utveckling av datorers processorkraft ökar dramatiskt och ställer höga krav på effektiv minneslagring. Några få aktörer har i dag kontroll över processorutvecklingen genom att de äger och kontrollerar processorarktitekturer. Chalmers med avknoppningsbolaget ZeroPoint Technologies utvecklar teknologier för datorers internminne som är snabbare och mindre energikrävande och utvecklas för att passa in i en öppen processor arkitektur. Detta ger grundförutsättningar för smart industri.

Chalmers tekniska högskola: Per Stenström

Bli varnad om slitage innan maskinen stannar. Foto: Adobe Stock

5. Tracker som kollar hur maskinerna mår

Ipercepts ai-baserade programvara och tjänster kan bäst beskrivas som en hälsokoll för komplexa industrimaskiner. Med en knapptryckning kan du lära dig om dina maskiners hälsa, ned till mikrometerändringar för varje kritisk komponent. Du kan få insikter i vilka underhållsaktiviteter du bör tillämpa och när. Du kan övervaka hur dina maskiner drivs, hur du optimerar deras utnyttjande och mycket mer.

Allt detta uppnås genom en plug-n-play installation (för gamla såväl som nya maskiner) som inte kräver tillgång till maskinkontroller eller it-system. Tjänsterna minskar underhållskostnader, stillestånd och ökar produktiviteten.

Kungliga Tekniska högskolan: Károly Szipka, Andreas Archenti, Peter Troll, Christian Nordberg, Mattias Klang och James Bullion

Blodtrycksmätaren – den klassiska metoden för självmonitorering. Foto: Adobe Stock

6. Teknisk lösning ska ge snabbare diagnos

Området sensorsystem för monitorering av hälsa och prevention av sjukdom utgör ett viktigt forsknings-, utvecklings- och innovationsområde, vars betydelse ökar. Tekniken har stor potential inom den framtida hälso- och sjukvården, där både demografin med högre andel äldre och händelser som pandemier är pådrivande. Inom ESS-H+ utvecklas tekniska lösningar i samverkan mellan akademi, vård och företag, för att åstadkomma en tidig diagnostisering och prevention av sjukdom samt monitorering av hälsa.

Mälardalens universitet: Maria Lindén, Mats Björkman, Annica Kristoffersson, Mia Folke, Nikola Petrovic, PO Risman, Mobyen Uddin Ahmed, Ning Xiong, Hossein Fotouhi, Maryam Vahabi, Hamid Gholamhosseini, Ivan Tomasic och Maria Ehn

Genom att koppla vätgasproduktion till fjärrvärme ökar nyttan. Foto: Adobe Stock

7. Systemperspektiv för effektiv vätgasproduktion via koppling till fjärrvärme

Rise driver ett projekt, HyCoGen, som analyserar möjligheten till mer lönsam vätgasproduktion genom sektorkoppling till fjärrvärme. Syftet är att visa hur vätgas i ett framtida energisystem kan bli både lönsamt och göra stor klimatnytta.

Vätgas ses som en möjliggörare för att lagra volatil elproduktion, samtidigt som vätgas kan ersätta fossila bränslen i vissa processer. Tidigare rapporter har dock kommit fram till att produktion och lagring av vätgas för senare elproduktion inte är lönsamt utifrån dagens förutsättningar. Orsaken är i huvudsak dess kostnader och förluster i energiomvandlingarna. Detta projekt visar på möjligheter att tillvarata förlusterna som skapas i processen och hur dessa kan skapa ekonomiska nytta.

Mälardalens universitet, Rise Research Institutes of Sweden: Anders Wickström, Jenny Lindborg, Annika Carlsson, Anders Lundblad, Axel Nordin Fürdös, Mats Goldberg, Bengt Stridh och Pietro Campana.

Ett nytt sätt att jobba datadrivet utan att hota integriteten. Foto: Adobe Stock

8. Datainsikter utan att riskera integriteten

Världen samlar in en enorm mängd individdata med avsikten att bygga en människocentrerad framtid baserad på datainsikter. Den stora utmaningen är hur man uppnår dessa insikter samtidigt som man respekterar individens integritet och följer GDPR.

Forskarteamet löser detta genom att utveckla en teknik för att skapa integritetsbevarande analyser baserad på det matematiska ramverket Differential Privacy – en ny guldstandard för datasekretess. Med deras patenterade IP-forskning tillhandahåller de en Privacy-as-a-service-lösning som möjliggör dataflöden, vilket skapar det värde mellan organisationer som krävs för att uppnå en digital människocentrerad framtid.

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet: Alejandro Russo, Marco Gaboardi och Elisabeth Lobo

Ett projekt tittar på betalningsviljan för cirkulära produkter. Foto: Adobe Stock

9. Förutsäger betalningsviljan för cirkulära produkter

Hur värderar människor cirkulära produkter? Vem är kunden? Vilka funktioner i erbjudandet är kunder intresserade av? Vilken skulle vara den bästa prisstrategin? Detta är vanliga frågor som företag ställer sig. I den här forskningen besvaras de genom kvantitativ modellering av val, beslut och efterfrågan på marknaden med konsumentpaneler från hela världen.

Ett team på Rise undersöker bestämningsfaktorer för konsumentengagemang i olika typer av cirkulära affärsmodeller, såsom återtillverkning, återanvändning och delning i Sverige och utomlands.

Rise, Research Institutes of Sweden: Agnieszka Hunka, Shiva Habibi, Robert Boyer, Katherine Whalen och Marcus Linder

Underlättar återvinning av material. Foto: Adobe Stock

10. Klassificerar material för återvinning

Den här forskaren arbetar med mätteknik som kan användas för automatisk klassificering av material för återvinning. Bättre mätteknik för exempelvis detektion och klassificering av polymerer medför renare fraktioner efter sortering. Generellt gäller att automatiserad sortering och renare fraktioner ökar möjligheterna till återvinning i en cirkulär ekonomi.

Forskaren har utvecklat en patentsökt instrumentering för klassificering och karakterisering av material som blir avsevärt billigare än den teknik som finns på marknaden, därmed potentiellt effektivare materialflöden. Instrumentet har dessutom alternativa användningsområden, så som is- och halkvarning inom fordons- och vindkraftsindustrierna.

Mittuniversitetet: Benny Thörnberg

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.