150 miljoner för att jämna ut löneskillnader

Västra Götalandsregionen tar ett krafttag mot ojämställda löner. Under tre år kommer 150 miljoner kronor användas för att höja lönerna för prioriterade yrkesgrupper i vården.

Under en lönekartläggning och ett arbete med att ta fram befattningsbeskrivningar för alla jobb framkom det att det finns oskäliga löneskillnader mellan olika yrkesgrupper, skriver Personal och ledarskap.

Främst kommer de med medellånga högskoleutbildningar i vården, bland annat sjuksköterskor, att få sina löner höjda. Pengarna fördelas på förvaltningarna efter hur stor andel av personalen som tillhör de prioriterade grupperna. De lönesättande cheferna ska sedan fördela potten till sina medarbetare med hänsyn till en god lönespridning.

Personaldirektör Karin Odhnoff anser att det är viktigt för arbetsgivarens trovärdighet och attraktivitet att jämna ut lönerna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.