4 av 10 företag lägger ned mer tid på skattehanteringen

Företagande Svenska företag brottas med skattefrågorna och fler än fyra av tio behöver lägga ned mer tid på skattehanteringen nu än för fem år sedan. Det framgår av PwC:s årliga undersökning Skattebarometern.

4 av 10 företag lägger ned mer tid på skattehanteringen
Skattehanteringen tar allt mer tid för företagen. Foto: Stock Adobe.

Skattebarometern är en återkommande undersökning med fokus på svenska bolags åsikter om skatter. 300 bolag har medverkat i den senaste undersökning, fördelat på 100 större bolag noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst en miljard SEK samt 200 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50 – 500 miljoner SEK.

Negativ trend

– Trots digitalisering och teknikutveckling fortsätter den negativa trend som vi har sett genomgående under de senaste åren, säger Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar för små och medelstora företag på PwC, i en kommentar.

44 procent av de tillfrågade bolagen menar att de nu behöver lägga ned mer tid på skattehantering än för fem år sedan. Bara två procent är av motsatt åsikt.

Efterlyser skattereform

Undersökningen visar också att frågan om en skattereform kan bli högaktuell inför höstens riksdagsval. Andelen bolag som är positivt inställda till en reform ökar markant – från 44 procent förra året till 56 procent i år. Särskilt angelägna är de mindre och medelstora bolagen, där 59 procent ser det som viktigt med en skattereform under den kommande mandatperioden.

Energiskatter påverkar

I årets undersökning har företagen även frågats ut om hur de ser på kopplingen mellan energiskatter och utvecklingen av den egna verksamheten. 55 procent svarar att energiskatterna har stor påverkan på hur bolaget kan bedrivas och endast 13 procent uppger att de har mycket liten påverkan på utvecklingen.

– Svaren är i princip på samma nivå oavsett bolagens storlek, med en något större övervikt av påverkan för de mindre och medelstora bolagen, kommenterar Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag på PwC.

Utvecklingsmöjligheter inom hållbarhet

ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är begrepp som alla företag i dag måste förhålla sig till. Men här visar undersökningen också på stora utvecklingsmöjligheter. Endast 26 procent uppger att de har fokus på hållbarhetsfrågor inom skatteområdet.

– Höstens riksdagsval närmare sig och det finns flera anledningar till att skattefrågorna bör hamna i blickfånget. Skatteintäkter spelar en viktig roll när vi ska forma vårt framtida samhälle. Samtidigt måste skattevillkoren vara rätt utformade för att bygga det näringsliv där arbetstillfällen och värden skapas, avslutar Ulrika Lundh Eriksson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.