Tillväxt och hållbarhet i fokus när yngre generationen tar över

Företagande Många familjeföretag står under de närmaste åren i begrepp att lämnas över till nästa generation. Därmed inte sagt att allt kommer att förbli som det en gång varit. Den yngre generationen är betydligt mer inriktad på att kombinera tillväxt med hållbarhet.

Tillväxt och hållbarhet i fokus när yngre generationen tar över
Nästa generation har större fokus på hållbarhet. Foto: Stock Adobe.

I PwC:s globala rapport ”NextGen Survey 2022” medverkar drygt 1 000 av nästa generations familjeföretagare från totalt 68 olika länder, inklusive Sverige. Syftet är att få en bild av de utmaningar och huvudsakliga prioriteringar som bolagen står inför.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Oscar Warglo, skatterådgivare, PwC Sverige.
Oscar Warglo, skatterådgivare, PwC Sverige.

– Även om det är en global undersökning har slutsatserna sin giltighet även i svenska bolag. Mycket av det som framkommer i rapporten har vi stött på även här i Sverige, säger Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familjeföretag på PwC Sverige.

Skiljelinje mellan generationerna

65 procent av den nya generationens familjeföretagare uppger visserligen att tillväxt fortfarande har högsta prioritet. Men 71 procent lyfter också fram hållbarhet och menar att deras företag har skyldighet att motverka klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Enligt Oscar Warglo går här en tydlig skiljelinje mellan generationerna. För medan båda generationerna är fokuserade på tillväxt så är det bara runt hälften av den nuvarande generationen som tycker att företaget har ett ansvar inom klimatområdet.

– Vi ser också en klar skillnad i synen på hur den egna verksamheten kan bidra till samhället i stort. 76 procent av efterträdarna ser samhällsaspekterna som viktiga, men bara drygt hälften av dem som styr företagen i dag, säger han.

Lågt betyg för klimatarbetet

Att kommande generationer ger lågt betyg och är missnöjda med företrädarnas klimatinsatser blir också tydligt i en annan del av undersökning. Endast 28 procent av de yngre anser att bolagen är tillräckligt engagerade i hållbarhetsfrågorna i nuläget, men hela 72 procent menar att de kommer att vara involverade i dessa frågor i framtiden.

Dessutom tycker endast en fjärdedel att företaget arbetar tillräckligt med att minska sin egen klimatpåverkan.

– Båda generationerna förstår det fundamentala behovet av tillväxt för att skapa värde. Men den nya generationens familjeföretagare menar också att det krävs nya synsätt och lösningar för att hantera komplexa utmaningar, förklarar Oscar Warglo.

Stärkta familjeband

Trots åsiktskillnaderna verkar det ändå som familjebanden har stärkts under pandemin. Närmare hälften av de tillfrågade uppger att de nu är mer engagerade i verksamheten än innan pandemin bröt ut.

56 procent anser även att kommunikationen mellan familjemedlemmarna i företaget förbättrats.

Däremot finns signaler om att pandemin gjort det svårare för nuvarande generation att släppa kontrollen och överlämna ansvaret till sina efterträdare. Endast 28 procent av dem som står på tur att ta över säger sig ha fått förtroende att styra specifika projekt jämfört med 48 procent 2019. Närmare hälften upplever även svårigheter med att positionera sig som framtida ledare eller som styrelsemedlem i företaget.

Bristande jämställdhet

Rapporten visar också att det finns mer att göra i familjeföretagen när det kommer till jämställdhet. Bland nästa generations familjeföretagare svarar 43 procent av kvinnorna att de har en ledarskapsroll jämfört med 59 procent av männen.

Här finns rapporten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.