Full fart för Lisebergs hållbarhetsarbete

Ledningssystem Liseberg har som första nöjespark i världen certifierat sitt hållbarhetsarbete mot Iso 20121. Standarden är skräddarsydd för evenemangsmarknaden och tar ett ännu bredare grepp om till exempel social hållbarhet än Iso 14001.

Full fart för Lisebergs hållbarhetsarbete
Liseberg har målet att vara världsledande inom hållbar parkverksamhet. Foto: Liseberg.

Att skapa mer hållbara evenemang har länge varit en viktig fråga och ställdes på sin spets i och med Storbritanniens ansökan om att få arrangera OS i London 2012. Som en del i förberedelsearbetet och strävan att få en hållbarhetsprofil på spelen ledde britterna arbetet med att utveckla en global standard för hållbara evenemang.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Standarden, som följaktligen fick beteckningen Iso 20121 efter årtalet, togs fram på rekordtid och organisationen för spelen blev först med att certifiera sig mot standarden.

Flera välkända evenemang, även här i Sverige, som till exempel Eurovision Song Contest i Malmö 2013, Vätternrundan och Göteborgsvarvet har därefter använt standarden för att visa att man ligger i framkant inom hållbarhet.

Bengt Rydstedt, projektledare, Sis.
Bengt Rydstedt, projektledare, Sis.

– Det finns ett kontinuerligt intresse för standarden internationellt och förhoppningsvis kan den bli ännu mer aktuell även för svenska aktörer, säger Bengt Rydstedt, projektledare på Sis.

Samma anda som Iso 9001

Standarden är en ledningssystemstandard i samma anda som Iso 9001 och Iso 14001, men är särskilt anpassad för organisationer som vill sätta fokus och struktur på att göra sina evenemang mer hållbara.

– Eftersom evenemang är en händelse som är avgränsad i tid och rum så lämpar sig standarden väl för både stora återkommande arrangemang och evenemangsanläggningar med kontinuerlig verksamhet. Men grundprinciperna och sakfrågorna går även att tillämpa för mindre och enstaka evenemang, säger Bengt Rydstedt.

Tyngdpunkt och kravställning i standarden ligger på planering, genomförande, uppföljning och förbättringar av hållbarhetsarbetet. Bland annat finns en konkret lista över hållbarhetsfrågor som organisationen har att hantera som till exempel resor och transportlösningar, tillgänglighet, materialval och återbruk, arbetsvillkor för personal och volontärer samt begränsningar i tillgången till och exponeringen av alkohol.

– Standarden går ännu mer på djupet i hållbarhetsfrågorna än Iso 14001 genom att även inkludera socialt ansvarstagande, förklarar Bengt Rydstedt.

Världsledande inom hållbarhet

Nöjesparken Liseberg i Göteborg har i flera år arbetat systematiskt med hållbarhet utifrån samtliga perspektiv – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 2010 blev bolaget miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas och flera av restaurangerna på området är MSC- och KRAV-certifierade.

Ylva Linder, hållbarhetschef, Liseberg.
Ylva Linder, hållbarhetschef, Liseberg.

– Men efter viss diskussion insåg vi att en certifiering mot en internationell standard skulle passa oss bra och ge hållbarhetsfrågorna ännu större tyngd. Vårt mål är att vi ska vara världsledande inom hållbar parkverksamhet, säger Ylva Linder, hållbarhetschef på Liseberg.

I december 2021 fick Liseberg klart med förberedelserna och anpassningarna och blev därmed den första nöjesparken i världen att certifieras mot Iso 20121.

Täcker in alla dimensioner

– Fördelarna med Iso 20121 är att den täcker in alla dimensioner av hållbarhet och innehåller relevanta krav anpassade till vår verksamhet samtidigt som den är mer flexibel. Istället för att implementera flera andra standarder som till exempel Iso 14001 för miljö och Iso 45001 för arbetsmiljö och sedan integrera dem i ett ledningssystem räcker det nu att följa Iso 20121, förklarar hon.

Enligt Ylva Linder handlar en ledningssystemstandard som Iso 20121 främst om ledning och styrning av interna arbetssätt och processer för att identifiera, värdera och omhänderta relevanta hållbarhetsfrågor och för hur man gör ständiga förbättringar. Att ledningssystemet regelbundet utsätts för både interna och externa revisioner ger sedan ett mervärde, menar hon.

– Det tillför fokus och prioritet internt. Revisorerna driver på genom att bidra med idéer och peka på områden för förbättring. En extern certifiering är också ett bra verktyg för att säkra lagefterlevnad och riskminimering, vilket är en fördel när vi blir granskade av media eller andra intressenter, sammanfattar Ylva Linder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.