6 förmågor för att lyckas med självledarskapet

Självledarskap Pandemin har gjort oss mer självständiga och bättre på självledarskap. Men hur hittar man ett hållbart sätt att jobba leda sig själv? Organisationskonsulten Susanne Bergman har identifierat sex förmågor till framgång.

6 förmågor för att lyckas med självledarskapet
Susanne Bergman har identifierat sex förmågor som gör dig uthållig som ledare. FOTO: ADOBE STOCK

Ett välfungerande självledarskap handlar inte bara om att kunna organisera sin arbetstid på ett effektivt sätt. Utan också att planera sin tid så att man blir uthållig över tid och inte bränner ut sig. Under pandemin har det här aktualiserats extra mycket då många jobbat hemifrån och kanske haft det tuffare med gränsdragning mellan jobb och fritid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
 • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
 • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Så hur gör man då för att jobba både självledande och hållbart? Organisationskonsulten Susanne Bergman har skrivit boken Resiliens & Självledarskap, där hon kikar närmare på vilka faktorer som gör att man kan lyckas.

Viktiga återhämtningen

Resiliens är ett begrepp som allt oftare återkommer i diskussioner om ekologisk hållbarhet, men kan tillämpas även i områden som social hållbarhet. Språkrådet definierar resiliens som ”förmåga att vid störningar eller förändringar upprätthålla grundläggande funktioner och vidareutvecklas”, men konstaterar att det också likställs med motståndskraft eller återhämtningsförmåga.

Och resiliens är viktigt för att kunna leda sig själv och andra i en föränderlig värld, konstaterar Susanne Bergman. I boken har hon samlat sex förmågor som krävs för att kunna lyckas i ett tufft uppdrag över lång tid, trots utmaningar längs vägen. Tillsammans skapar de det hon kallar Resilienskompassen.

RESILIENSKOMPASSEN

 1. Mål och kompassriktning
  Det här är grunden för resiliensen – att veta vart man är på väg och varför – och att kunna kommunicera det till sig själv och andra. Susanne Bergman lyfter fram två tydliga exempel: John F Kennedys vision ”Landing on the moon” och Dr Martin Luther Kings ”I have a dream”-tal. Det blir tydligt för alla att vi har samma riktning.
 2. Hantera motstånd med bibehållen kurs
  Är du förberedd på att det kommer dyka upp hinder längs vägen – och har du strategier för att möta dem så att du inte tappar riktning utan fortsätter sträva mot det fastslagna målet? Tålamod att stå ut med störningar är viktigt för att vara resilient.
 3. Medvetenhet om egna värderingar
  Våra egna värderingar påverkar många av de val som vi gör i livet – även om vi kanske inte alltid är medvetna om det. Men att vara medveten om sina värderingar är viktigt för att kunna stå upp för dem på ett bra sätt om det börjar blåsa. Det kan vara tufft att stå upp för sina egna värderingar ibland, men det skapar trovärdighet och ger respekt från andra – och inte minst självrespekt.
 4. Balans i livet
  Balans i livet handlar om att kunna balansera mängden jobb med tiden för familj och vänner. Men inte bara. Här kommer också saker som att sova tillräckligt mycket, äta bra mat och att begränsa tiden framför olika skärmar in. Liksom egentid. Du måste göra medvetna val, menar Susanne Bergman, för att kunna balansera prestation och återhämtning. Även här handlar det om planering och mål. Att skapa medvetenhet om hur du vill leva ditt liv.
 5. Självinsikt
  Den femte punkten i resilienskompassen pekar inåt. Du behöver bli medveten om dina känslor i olika situationer som uppstår och du behöver kunna sortera i dina känslor och insikter. Då blir du även bättre på att möta andra människors känslor. Härbärgera, skriver Bergman och menar att uttrycket ”sova på saken” är bra att ha med sig. När vi sover på saken tar jag tid att sortera, härbärgera och analysera i stället för att dra allt för snabba slutsatser. Stanna upp och fundera på vad det är du känner – och varför. Det stärker självinsikten.
 6. Empati
  Att kunna – och vilja – se saker ur andra människors synvinkel är själva grunden i empati. Det blir en respektfull hållning där man är beredd att ta till sig den andra personens perspektiv utan att döma. Det empatiska lyssnandet gör att det blir svårare att hålla sig till enkla och ytliga sanningar om verkligheten, menar Susanne Bergman. Genom att vara modig nog att lyssna öppnar jag också för att kanske förändra mina egna föreställningar. Att ta in flera perspektiv utvecklar självledarskapet och det finns forskning som visar att feedback utvecklar såväl självinsikt som empati (Goleman 2000).

I boken gås varje förmåga igenom mer noggrant tillsammans med metoder för att konkret jobba med var och en av dem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.