Ackreditering på distans här för att stanna

Ackrediteringar Omställningen till digitala bedömningar är här för att stanna. Nu gäller det att få till den perfekta mixen, menar ackrediteringsorganet Swedac.

Ackreditering på distans här för att stanna
Hybridlösningar inom ackrediteringar kommer mer och mer, menar Peter Kronvall på Swedac.

De flesta bedömningar som ackrediteringsorganet Swedac gjort under pandemin har skett på distans. Av de totalt 1 067 bedömningar som genomfördes under januari–augusti 2021 skedde endast 309 genom fysiska besök på plats, medan 758 genomfördes digitalt på distans.

Erfarenheterna är positiva och distansbedömningar kommer att vara en del av myndighetens framtida arbetssätt, konstaterar Peter Kronvall, kommunikationschef på Swedac.

– Distansbedömningar har fungerat bra. Utmaningen är att få till mixen av distans- och på platsbedömningar, säger han.

Hybridlösningar

Samma trend märks även bland ackrediteringsorgan utomlands där utvecklingen går mot mer ”hybridlösningar”, med delar av bedömningen på distans och delar på plats.

Enligt en stor internationell undersökning med över 4 000 svarande vill 60 procent se olika hybridlösningar framöver. 19 procent ser gärna helt digitala lösningar, medan 21 procent vill återgå till bedömningar på plats som det såg ut före pandemin.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.