Allt fler storföretag lämnar hållbarhetsredovisningar

Över hälften, 52 procent, av världens 250 största företag gör en separat hållbarhetsredovisning. 2002 var andelen 45 procent. Japan och Storbritannien har den största andelen företag som gör separata hållbarhetsredovisningar. I Sverige och Norge gick andelen ned. Det beror på att allt fler företag integrerar hållbarhetsfrågorna i den ordinarie årsredovisningen. Det visar senaste KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005.

– Att andelen svenska företag som gör separata hållbarhetsredovisningar minskar, är inte samma sak som att företagen inte redovisar sitt arbete med ansvarsfrågor. Lägger man samman de separata redovisningarna med dem som lämnas i den ordinarie årsredovisningen, är nivån oförändrad jämfört med 2002 då den senaste KPMG-undersökningen gjordes, kommenterar Henrik Dahlström, chef för Miljö- och etikrevision inom svenska KPMG.

Undersökningen visar att redovisningarna utvecklats från att vara koncentrerade till yttre miljöfrågor till att nu också ta upp ansvarsfrågor i ett bredare perspektiv. Miljöfrågorna finns naturligtvis kvar, men frågor om etik, socialt ansvarstagande och företagets ekonomi tar allt större plats.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste