Är chefen en psykopat?

Chefen är underhållande, men komplett opålitlig, manipulativ och egotrippad. Var varsam, det kan vara en psykopat i chefstolen!
Fler chefer är i riskzonen än vad man kan tro.

Det kan vara svårt att sätta fingret på det, men plötsligt är det något som inte stämmer. Motstridiga budskap skickas ut, överenskommelser gäller inte längre och kollegor spelas ut mot varandra. Ett ohanterligt kaos sprider sig, sjukskrivningarna ökar och det enda som återstår är att försöka rädda sitt eget skinn genom att lämna arbetsplatsen. För du är vanmäktig mot personen som orsakat kaoset, det är nämligen chefen.

Farliga och manipulativa

Lars-Olof Tunbrå är chefsrekryterare och författare till boken psykopatiska chefer, lika farliga som charmiga. Han menar att det faktiskt inte är så ovanligt att hitta en psykopat på chefsposition. De är charmiga, har högt IQ , är manipulativa och väldigt svåra att identifiera.

– Jag skulle vilja påstå a att fyra till fem procent av alla chefer är psykopatiska, det kan vara fler, säger Lars-Olof Tunbrå.

Söker makt

Att psykopater är relativt vanliga på chefsposter beror på att de drar sig till arbetsuppgifter där de har inflytande och makt. De gillar helt enkelt att synas och bestämma och många psykopater är också väldigt klipska även om deras emotionella intelligens är låg.

– Men att få en psykopat på chefsposition är totalt förödande för ett företag. De saknar empati, har bristande ansvarskänsla och har svårt att planera långsiktigt. Dessutom kan de inte erkänna sina egna misstag, konstaterar Lars-Olof Tunbrå.

Han menar dock att psykopati för de flesta är ett luddigt begrepp som inte får användas fel. Vissa personlighetsdrag, som exempelvis att vilja synas, är en positiv egenskap för chefer och får absolut inte får blandas ihop med med psykopati eller med sjuklig narcissism. Att ljuga och manipulera kan alla göra vid enstaka tillfällen, det är när beteendet upprepas som man kan börja fatta misstankar.

Hur undvika psykopaten?

Som chefsrekryterare har Lars-Olof Tunbrå träffat över 1 000 potentiella chefer, men vid första intervjun har han aldrig kunnat identifiera en person som psykopat, det tar mer än ett par timmar att avslöja psykopatiska beteenden, menar han. För att undvika att få in en person med psykopatiska tendenser på chefsposition krävs därför en mycket noggrann rekryteringsprocess.

– Att helt undvika psykopater är väldigt svårt eftersom de är både charmiga och intelligenta, men låt inte första intrycket avgöra utan ta referenser. Låt flera personer delta i personbedömningen och gör gärna en psykologisk granskning av den slutgiltiga kandidaten, menar Lars-Olof Tunbrå.

Och är skadan redan skedd, personen är anställd, försök bli av med chefen så fort det bara går. Som medarbetare, byt jobb och medan du är kvar, undvik chefen, dokumentera alla överenskommelser, gör inga misstag och arbeta hela tiden mot att lämna företaget, råder Tunbrå. Sitter det en psykopat i toppen av företaget kan man sällan räkna med stöd från övriga organisationen, det gäller att rädda sitt eget skinn.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.